อวัยวะที่ใช้รับรู้ข้อมูล

อวัยวะที่ใช้ในการรับรู้ข้อมูลต่างๆ มีดังนี้

 

1. หู

2. ตา

3. จมูก

4. มือ

5. ปาก

 

 

data

 

สอนโดย : จีระพงษ์    โพพันธุ์

Administrator

I'm teacher(computer). Admin ~ http://www.krui3.com

You may also like...