อัพเดทใหม่! เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 (08/08/56)

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

 

art

 

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2556 
[คลิกที่นี่ ]

 

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2556
[คลิกที่นี่ ]

:: เพิ่มเกณฑ์เครื่องบินน้อย เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 และ   (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 เพิ่มครู จาก 1 เป็น 2

 

3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 
[คลิกที่นี่ ]

:: เพิ่มข้อตกลงคณิตคิดเร็ว

 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 
|[คลิกที่นี่ ]

:: Download เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง
–  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        –  เสียงของพระภิกษุชาวไทย

 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 9 กรกฎาคม 
[คลิกที่นี่ ]

:: เพิ่มเกณฑ์หุ่นยนต์,จัดสวนถาดแก้ไขครูได้ 2 คน

 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 2556 
[คลิกที่นี่ ]

:: แก้ไขหน้า 37 เพลงแขกต่อยหม้อ จังหวะเป็น(หน้าทับสองไม้)

 

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 28 มิถุนายน 2556 
[คลิกที่นี่ ]

 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 
[คลิกที่นี่ ]

 

9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 1 สิงหาคม 2556 
[คลิกที่นี่ ]

:: แก้ไข ซุโดกุ,คำคม,Cross word,A math คัดตัวแทนเขตพื้นที่ เพียง 1 ทีม เท่านั้น สู่ระดับภาค และในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ แต่ละโรงเรียนส่งตัวแทนได้เพียงทีมเดียวเท่านั้น

 

10. ปฐมวัย วันที่ 28 มิถุนายน 2556 
[คลิกที่นี่ ]

 

11. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) วันที่ 2 สิงหาคม 2556 
[คลิกที่นี่ ]

:: แก้ไขขนาดกระดาษหน้า 40 เป็น 15″x22″

 

12. การศึกษาพิเศษ (เฉพาะความพิการ) วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 
[คลิกที่นี่ ]

 

 

ที่มา – ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63

 

 

เสนอความคิดเห็นต่อสิ่งนี้

ความคิดเห็น