สทศ.เปิดรับสมัครแกต-แพต ครั้งที่ 1/2557

สทศ.เปิดรับสมัครแกต-แพต ครั้งที่ 1 เริ่มรับสมัคร 1-27 ต.ค. ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th  พร้อมจัดทำคู่มือสอบแกตและแพต และวิชาสามัญ 7 วิชา

studychannels

วันนี้(24 ก.ย.) รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 1-27 ต.ค. 2556 สทศ. จะเปิดสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพหรือแพต ครั้งที่ 1/2557 สอบเดือนธันวาคม 2556

 • สมัครทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th
 • ชำระเงิน วันที่ 1 – 28 ต.ค. 2556 ที่
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ และ
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร วันที่ 1 – 29 ต.ค.2556
 • ประกาศเลขที่นั่งสอบ สถานที่สอบ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ วันที่ 11 พ.ย. 2556 ทาง www.niets.or.th
 • สอบ วันที่ 7 – 10 ธ.ค.2556 และ
 • ประกาศผลสอบ วันที่ 19 ม.ค.2557ทาง www.niets.or.th

 

รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครสอบจะต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ม.6 หรือ สูงกว่า ม.6 ขึ้นไป ทั้งนี้ สทศ.ขอให้ผู้ที่ต้องการสมัครสอบ ตรวจสอบกำหนดการรับสมัครสอบและชำระเงินให้ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครเองและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th นอกจากนี้ สทศ.ได้จัดทำคู่มือสำหรับการสอบ แกตและแพต และวิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2557 โดย สทศ.ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ แล้ว สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการสอบดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th .

 

 

ที่มา – เดลินิวส์

 

 

เสนอความคิดเห็นต่อสิ่งนี้

ความคิดเห็น