Tagged: คุรุสภา

คุรุสภายันไม่แก้เกณฑ์ออกตั๋วครู ก้าวหน้าเป็นระบบแล้ว จะกลับไปเป็น20ปีหรือ 0

คุรุสภายันไม่แก้เกณฑ์ออกตั๋วครู ก้าวหน้าเป็นระบบแล้ว จะกลับไปเป็น20ปีหรือ

  นายไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการให้คุรุสภาผ่อนปรนหลักเกณฑ์การ...

ไพฑูรย์สวดตั๋วครู จบจากสาขาอื่น ได้มาต้องเห็นค่า 0

ไพฑูรย์สวดตั๋วครู จบจากสาขาอื่น ได้มาต้องเห็นค่า

    ‘ไพฑูรย์’ แจงออกตั๋วครูชั่วคราวให้ผู้ที่จบสาขาอื่นมาสอนได้ ชี้ต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เผยปัญหาคือคนกลุ่มนี้ไม่พัฒนาตนเอง...

คุรุสภาเปิดให้บริการกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่จะไปสมัครสอบบรรจุ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 0

คุรุสภาเปิดให้บริการกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่จะไปสมัครสอบบรรจุ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ประกาศด่วน คุรุสภาเปิดให้บริการกรณีพิเศษ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เปิดให้บริการกรณีพิเศษสำหรับผู้ที่จะไปสมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วยเป็นกรณีเร่งด่วน...

การสำรวจรายชื่อเพื่อแจ้งความประสงค์ จะพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา 0

การสำรวจรายชื่อเพื่อแจ้งความประสงค์ จะพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา

การสำรวจรายชื่อเพื่อแจ้งความประสงค์ จะพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา    ...

คุรุสภาเปิดรับสมัคร ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1 0

คุรุสภาเปิดรับสมัคร ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1

คุรุสภาเปิดรับสมัคร ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่...