Tagged: คุรุสภา

krsp 0

คุรุสภาเช็กคุณภาพครูที่ไม่ได้จบครู

บอร์ดคุรุสภา มอบ สอศ.หาช่องให้ครูอาชีวะได้ตั๋วครู พร้อมสั่งสำนักงานคุรุสภาตั้งคณะกรรมการตรวจคุณภาพครูที่ไม่ได้จบครูโดยตรง หลังพบคนแห่หลั่งไหลมาเป็นครูมากขึ้น...

krsp 0

“คุรุสภา”ตั้งอนุกก.พัฒนาวิชาชีพ ดึงหัวกะทิร่วมร่างแผนเพิ่มคุณภาพครู-ผู้บริหาร

         ศ.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการคุรุสภา...