เกี่ยวกับเรา

ครูไอที (krui3.com) หรือชื่อเดิม กล่องชอล์กดอทคอม (glongchalk.com) เป็นเว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางที่นำเสนอบทเรียน แนะนำเทคนิคการใช้คอมพิวเตอร์ และบริการต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุด

 

แนะนำบทเรียน

การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ หรือบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามความสามารถและความสนใจของตนเอง อีกทั้งยังเอื้ออำนวยความสะดวกในเรื่องของเวลา และสถานที่

บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต “ครูไอที” ประกอบไปด้วยบทเรียนหลายวิชา อาทิ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ4 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 นอกจากนี้ยังมีรายวิชาเพิ่มอีก เช่น วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง วิชาการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป วิชาการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมออนไลน์ และวิชาการนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดยผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์ เข้าใจง่าย เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

 

 

 

การเรียนรู้ผ่านบทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต “ครูไอที”

นักเรียนสามารถเข้าเรียนโดยใช้โปรแกรมเว็บเบราเซอร์แล้วพิมพ์คำค้นว่า “ครูไอที” หรือพิมพ์ URL ว่า www.krui3.com จะปรากฏเว็บไซต์ บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตครูไอที

 

 

 

ท่านสามารถติดตามพวกเราได้ที่

 facebook

 plus.google

 

 

 

ท่านผู้ชมท่านใด อยากจะร่วมเผยแพร่ บทเรียน

ติดต่อได้ที่ coolicecc@gmail.com

Facebook : ครูไอที-krui3.com

Google plus : KRUI3

Call : 097-171-6690

 

 

 

###########################################

 

 

ผู้จัดทำ

นายจีระพงษ์  โพพันธุ์  ครูโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม

 

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) วิทยาลัยทองสุข

 

จัดทำเว็บไซต์ “ครูไอที” ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ไม่มีจุดประสงค์เพื่อการค้าการลงทุน

  facebook          plus.google        twitter        instagram  Line

 

 

###########################################

 

นางสาววาริน  โพพันธุ์  ครูโรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)

 

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา (กษ.บ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา (กษ.ม.) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

 

จัดทำเว็บไซต์ “ครูไอที” ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ไม่มีจุดประสงค์เพื่อการค้าการลงทุน

  facebook         plus.google         twitter         instagram

 

 

 

ขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามเรา