ชาวเกษตรกรกับคำถามคาใจเงินเยียวยาเกษตรกร 2566/2023

เงินเยียวยาเกษตรกร คือ โครงการรัฐบาลที่จะให้มีการช่วยเหลือสำหรับอาชีพเกษตรกร ซึ่งก็จะเหมือนกับโครงการเราชนะ แต่ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้ทั้ง 2 โครงการ สำหรับชาวเกษตรกร ซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว แล้วจึงได้ให้มีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเช่นลงทะเบียนไปแล้วไม่ได้รับการตอบรับ หรือ เป็นครอบครัวเกษตรกรแต่ว่าได้รับแค่ 1 สิทธิ์ หรือไม่ ซึ่งในบทความนี้จะมีคำตอบสำหรับข้อสงสัยต่าง ๆ ของการเยียวยาเกษตรกร 

ตอบคำถามกับชาวเกษตรกับ เงินเยียวยาเกษตรกร 2566/2023

หากลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเกษตรกร จะยังได้รับสิทธิ์เงินชดเชยต่าง ๆ ของภาคการเกษตรอีกหรือไม่

  • อาชีพเกษตรกรยังคงได้รับสิทธิ์เงินชดเชยต่างๆจากภาคการเกษตรซึ่งการรับเงินเยียวยาเกษตรกรนี้จะเป็นเพียงเงินช่วยเหลือที่เกิดจากการได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งเหมือนกับโครงการรัฐบาลอื่น ๆ ที่ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในทุก ๆ กลุ่ม 

ทำไมโครงการรัฐบาลจึงไม่ให้ความช่วยเหลือในทุกๆ อาชีพโดยใช้มาตรฐานเดียวกัน ทำไมต้องแยกเป็นเงินเยียวยาเกษตรกร เงินช่วยเหลือโครงการเราชนะ หรือคนละครึ่ง 

  • เนื่องจากประชาชนทั่วประเทศมีการประกอบอาชีพและขึ้นสังกัดกับหน่วยงานที่แตกต่างกันไปอย่างพนักงานประจำก็จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนจากประกันสังคม หรือผู้ว่างงานก็จะต้องขึ้นทะเบียนว่างงานเพื่อรับเงินชดเชยรายได้ในส่วนของอาชีพเกษตรกรก็จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อจะได้มีข้อมูลและได้รับความช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกรจากโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ 

สิ่งที่สงสัยเป็นลำดับแรกเลยคือเงินเยียวยาเกษตรกรจะจ่ายให้กับครอบครัวเกษตรกรเพียงแค่ 1 สิทธิ์ เท่านั้นจริงหรือไม่

  • จะเป็นการจ่ายให้รายบุคคลที่เป็นชาวเกษตรกรและได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วตามเงื่อนไขจากทางรัฐบาลกำหนดให้เพื่อที่จะได้มีความเท่าเทียมกันกับโครงการรัฐบาลเงินช่วยเหลืออื่น ๆ สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกัน 

สำหรับลูกจ้างภาคการเกษตรต่างๆ มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรหรือไม่ 

  • ลูกจ้างภาคการเกษตรหากมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานที่สังกัดอยู่เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยาได้ 

กรณีที่ครอบครัวเป็นเกษตรกรและหัวหน้าครอบครัวได้มีการขึ้นทะเบียนเกษตรเรียบร้อยแล้ว แต่มีสมาชิกในครอบครัวได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะ แบบนี้หัวหน้าครอบครัวยังจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรหรือไม่ 

  • หัวหน้าครอบครัวยังได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรปกติเนื่องจากมีการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรแล้ว และไม่ได้เข้าร่วมรับสิทธิ์จากโครงการรัฐบาลอื่น ๆ หรือหรือแม้แต่ถูกปฏิเสธมา ก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนเงินเยียวยาได้

สถานภาพจากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับเงินเยียวยาเกษตรกรจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ 

อย่างแรกเลยหากอาชีพเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วจะเพื่อรับเงินเยียวยา หรือเพื่อเงินช่วยเหลือชดเชยใด ๆ ก็ตาม หากไม่มีการปรับปรุงสถานะทางบัญชีนานติดต่อกันถึง 3 ปีถือว่าสิ้นสุดสถานภาพการเป็นเกษตรกร หรือหากมีการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงในการขึ้นทะเบียน รวมไปถึงกรณีที่เกิดการเสียชีวิตแล้ว ถือว่าข้อนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ