ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและรับเรื่องร้องทุกข์ 2567/2024

ศูนย์ดํารงธรรมมีหน้าที่อะไร เป็นศูนย์ที่จะคอยช่วยเหลือประชาชน รับเรื่องร้องทุกข์และให้คำปรึกษารวมถึงช่วยแก้ปัญหา รวมไปถึงสำหรับบุคคลที่เครียดหนี้นอกระบบไม่สามารถที่จะหาเงินมาใช้หนี้นอกระบบได้ เป็นเหตุให้โดนทวงหนี้ โดนข่มขู่ และทำให้อับอาย สามารถที่จะแจ้งศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ ให้ช่วยเป็นตัวกลางในการแก้ปัญหา 

ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ จากมุมมองของเจ้าหนี้และลูกหนี้ 2567/2024

ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบหรือศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย มีขอบเขตหน้าที่อะไรบ้าง 

  • เป็นศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่จะคอยรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนสำหรับประชาชนได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
  • จากนั้นทำการตรวจสอบข้อเท็จจริง วิเคราะห์ข้อมูล 
  • ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทำการตรวจสอบและแก้ไข และรายงานผลการปฏิบัติงานทั้งในระหว่างการทำงานและหลังเสร็จสิ้นภารกิจนั้นแล้ว 
  • ให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบให้รับทราบแก่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  • ให้ความรู้และการปฏิบัติตัว เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในการถูกเอารัดเอาเปรียบ 

ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ จากมุมของเจ้าหนี้

จากที่ได้หาข้อมูลมาสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าเจ้าหนี้ก็มีหลายประเภท มีทั้งเจ้าหนี้ที่ดีแล้วก็เจ้าหนี้พี่รักเอาเปรียบหรือว่ามีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่เกินจากกฎหมายกำหนด ซึ่งตรงนี้ทหารมีการเจรจาต่อรองหรือไกล่เกลี่ยในบางรายก็อาจจะเข้าใจได้ละมีการตกลงกันได้ ซึ่งอาจจะไม่ต้องพึ่งศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบเลย จริง ๆ แล้วคงไม่มีใครอยากที่จะเสียเงินไปแบบฟรี ไม่มีการได้คืน 

สำหรับลูกหนี้บางรายที่เครียดไม่มีเงินใช้หนี้นอกระบบ พูดคุย ไกล่เกลี่ยแล้วแต่อัตราดอกเบี้ยก็ยังไม่สามารถที่จะลดให้ได้ แถมยังมีการข่มขู่ หรือมีการประจานให้ต้องเกิดความอับอาย แบบนี้สามารถที่จะกรอกแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนศูนย์ดํารงธรรมเพื่อขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ ให้เป็นตัวกลางในการช่วยไกล่เกลี่ยให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดจะดีที่สุด เพราะอย่างไรแล้วการเป็นหนี้ หรือเมื่อได้ยืมเงินเขามาแล้วก็จะต้องมีการใช้หนี้ ซึ่งเราสามารถที่จะทำหนี้นอกระบบให้ไปอยู่ในระบบหรือให้ถูกกฎหมายได้ 

ศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ ในมุมของลูกหนี้ 

สำหรับหลาย ๆ คนที่ไม่เคยเป็นหนี้นอกระบบ อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมหลาย ๆ คนที่ต้องการเงินด่วน เงินฉุกเฉิน หรือเพื่อไปประกอบอาชีพ กลับต้องไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ ซึ่งมาถึงสุดท้ายแล้วไม่สามารถจะชำระหนี้ได้ตามกำหนดทำให้มีอัตราดอกเบี้ยที่ทบขึ้นไปเรื่อย ๆ จนเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดหนี้นอกระบบ จนต้องไปร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นเพราะอะไรถึงไม่ไปกู้ธนาคาร มีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกฎหมาย 

ซึ่งหลายคนคงจะเข้าใจแล้วว่ามีกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มที่ไม่มีความรู้เรื่องหนี้นอกระบบ ถึงไม่สามารถรู้เท่าทันกลโกงของบรรดาแหล่งเงินกู้ต่าง ๆ  จึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบตามมา และจะต้องมี ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งศูนย์ดำรงธรรมหนี้นอกระบบเพื่อให้ความช่วยเหลือ ปรึกษาและให้ความรู้เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงกลุ่มปล่อยกู้นอกระบบนี้