การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ แบบต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 2567/2024

ดอกเบี้ย คือ ค่าตอบแทนที่จะได้จาก การฝากเงินกับธนาคาร เรียกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก และค่าตอบแทนจากการปล่อยเงินให้กับผู้กู้ เพิ่งจะเรียกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ ทั้งนี้วิธีคิดดอกเบี้ยตามกฎหมายต่อเดือนของแต่ละสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้อาจจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยอดเงินกู้และระยะเวลาในการผ่อนชำระอีกด้วย 

ทำความรู้จักกับดอกเบี้ยเงินกู้แบบต่าง ๆ ของแหล่งเงินกู้ 2567/2024

วิธีคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อเดือนที่ธนาคารส่วนใหญ่จะใช้กัน

สำหรับอัตราดอกเบี้ยโดยส่วนใหญ่ที่มักจะใช้กัน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเงินกู้นอกระบบหรือธนาคารสถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งเรามักจะได้ยินและก็นำมาใช้และพูดกันจนติดปาก ซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่จะทำให้รู้จักกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นี้ ก็จะเป็นในส่วนของดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อเช่าซื้อบ้านหรือรถยนต์ ซึ่งก็จะแบ่งออกได้ตามความเข้าใจดังนี้

การคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก 

ในที่นี้ตามความเข้าใจก็คงจะคล้ายกับการคิดอัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิตยิ่งการชำระยอดเงินต้นได้มากเท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งลดลง หรือจากบางสินเชื่อของธนาคารที่มีเงื่อนไขวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือน แบบลดต้นลดดอก ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ขอสินเชื่อ อย่างเช่นสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ จากแหล่งกู้เงินที่เป็น Application  หรือ non Bank  ก็ให้มีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบลดต้นลดดอก 

การคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่

ตามชื่อก็บอกให้รู้กันอยู่แล้วว่การคิดดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่นี้ เมื่อคิดออกมาแล้ว ก็จะไม่สามารถลดได้อีกถึงแม้ว่าจะนำเงินต้นมาปิดแล้วก็ตาม ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินเชื่อประเภท สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถ ซึ่งในบางกรณีจะมีการแจ้งว่าสามารถจะนำเงินมาปิดได้เมื่อมีเงินก้อน โดยจะมีการลดดอกเบี้ย หรือลดค่าธรรมเนียมให้อีกด้วย

ดอกเบี้ยเงินกู้กับอัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามกฎหมาย

สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ชนิดนี้ จะเกิดจากความผิดพลาดของผู้กู้เงินเอง ซึ่งจะมีเป็นเงื่อนไข และข้อกำหนดไว้ในแต่ละประเภทสินเชื่อ ของแต่ละสถาบันการเงิน โดยจะมีการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยรวมกับอัตราดอกเบี้ยแบบปกติ ซึ่งถ้าหากมีการพลาดแบบนี้บ่อย ๆ รวมกันก็เป็นจำนวนเม็ดเงินที่เยอะพอสมควร ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียประโยชน์มากเกินความจำเป็น

ดอกเบี้ยเงินกู้กับกับค่าธรรมเนียมต่าง ในการจัดการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้

ตรงนี้จะเป็นเหมือนข้อตกลงระหว่างสถาบันการเงิน และตัวของผู้กู้ ซึ่งถ้าหากมีการค้างชำระค่างวด จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการติดตามทวงถามครั้งละกี่บาท ซึ่งในแต่ละแหล่งเงินกู้ก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกัน เรียกว่าจะมีการบวกเพิ่มนอกเหนือจากดอกเบี้ยเงินกู้