โครงการมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ล่าสุดทั้งลูกหนี้ปัจจุบัน และ NPL 2567/2024

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ในระยะที่ 3  ที่มีแนวโน้มที่จะขยายความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น จึงมีโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุดซึ่งร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการเพิ่มมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ให้ได้รับความคล่องตัวในเรื่องของการเงิน ไม่ตึงเครียดละไม่ต้องเป็นกังวลในเรื่องของการต้องหาเงินมาใช้หนี้สำหรับคนที่เป็นหนี้ธนาคาร  

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 2567 ล่าสุดมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง 

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ หรือผู้เป็นหนี้ธนาคารล่าสุดโดยรวม 4 ประเภทดังนี้ 

  • สำหรับผู้ที่เป็นเป็นหนี้บัตรเครดิต รวมไปถึงสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่ออเนกประสงค์ ในส่วนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้มีการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระให้ยาวขึ้น และให้มีการลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับลูกหนี้ 
  1. สำหรับลูกหนี้ มีสินเชื่อประเภทจำนำทะเบียนรถ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ จะให้มีทางเลือก  2 ทางคือสามารถที่จะเลือกพักชำระหนี้ได้และ อีกทางคือให้ลูกค้าสามารถที่จะคืนรถ โดยจะให้มีการทบทวนราคาและภาระหนี้เพื่อที่จะพยายามให้ลูกหนี้ได้ผลประโยชน์มากที่สุด 
  2. สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ จะเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้สามารถคืนรถได้  และให้มีการพักชำระหนี้รวมถึงให้มีวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ย ที่ถูกลงในช่วงระยะเวลาที่มีการพักชำระหนี้
  3. สำหรับผู้ที่เป็นหนี้ธนาคาร จากสินเชื่อบ้าน จะให้มีการพักชำระหนี้ เงินต้นและให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ สำหรับกลุ่มลูกหนี้ NPL

สำหรับรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ในหัวข้อนี้ จริง ๆ แล้วจะรวมในกลุ่มของลูกหนี้ทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ที่เป็นหนี้ธนาคารและยังผ่อนจ่ายชำระได้อย่างปกติรวมไปถึงลูกหนี้ที่มีการค้างชำระตั้งแต่ 90 วันขึ้นไปหรือ  300 วันขึ้นไปแล้วและ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงซึ่งทำให้ไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ จึงเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์ได้ สำหรับลูกหนี้ที่ต้องการพักชำระหนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า จะเป็นเพียงการพักหนี้เฉพาะเงินต้นเท่านั้นซึ่งอัตราดอกเบี้ยยังมีการเดินอยู่ 

โครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุดกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

จะต้องทำความเข้าใจกับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้แต่ละประเภทของสถาบันการเงิน ซึ่งจะมีทั้งข้อดีและข้อด้อยที่ก่อนจะเลือกใช้บริการความช่วยเหลือ จะต้องดูรายละเอียดอย่างรอบคอบอย่างเช่นบางสินเชื่ออาจจะให้มีการพักชำระเงินต้นแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยยังคงเดินอยู่อย่างปกติซึ่งตรงนี้จะมีโอกาสให้ลูกหนี้เป็นหนี้ระยะยาวขึ้น หรือแม้แต่เป็นหนี้บัตรเครดิต ที่จะให้จ่ายขั้นต่ำได้ซึ่ง ตรงนี้ลูกหนี้ต้องคำนวณทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้ดีก่อน ที่จะเลือกการชำระขั้นต่ำ ซึ่งตรงนี้จะทำให้เห็นผลได้อย่างชัดเจนหลังที่หมดโครงการหรือ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิต

โครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด กับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ เป็นเหมือนการช่วยเหลือแบบประคับประคองให้ผ่านช่วงวิกฤตหรือช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส covid อย่างหนัก ซึ่งแนะนำว่าหากลูกหนี้ธนาคารที่ยังพอมีกำลัง หรือไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงควรจะจ่ายชำระหนี้ตามปกติ เพราะถึงแม้จะให้มีการพักชำระหนี้แต่อัตราดอกเบี้ยก็ยังดำเนินอยู่ซึ่งมีผลทำให้มียอดหนี้เพิ่มขึ้นรวมไปถึงระยะเวลาที่จะต้องผ่อนชำระนานขึ้นอีกด้วย