ยิ่งใช้ยิ่งได้ กับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รับเงินสูงสุด 7000 บาท 2566/2023

ยิ่งใช้ยิ่งได้ หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้คืออะไร เป็นโครงการรัฐบาลล่าสุดที่ออกมาไล่เลี่ยกับโครงการเราชนะ เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้สำหรับกลุ่มประชาชนที่มีกำลังซื้อ ได้มีโอกาสเลือกสมัครหรือลงทะเบียนการใช้งานระหว่างโครงการคนละครึ่งและโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ซึ่งสามารถจะเลือกใช้ได้เพียงแค่ 1 โครงการเท่านั้นและมีการใช้งานผ่านแอปเป๋าตัง เหมือนกับโครงการรัฐบาลอื่น ๆ เช่น คนละครึ่งเฟสสามลงทะเบียน  ที่ผ่านมา

ยิ่งใช้ยิ่งได้ หรือโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้แตกต่างจากมาตรการรัฐบาลช่วยเหลืออื่น ๆ อย่างไร 

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ป็นมาตรการเพื่อช่วยกระตุ้นให้ระบบเศรษฐกิจมีเงินหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น  โดยให้มีการนำเงินส่วนตัวออกมาใช้ผ่าน App เป๋าตัง เพื่อที่จะให้ได้รับเงินคืนเป็นเปอร์เซ็นต์ตามการใช้จ่ายถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับการใช้บัตรเครดิต โดยจะมีวงเงินคืนให้เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแต่ต่างกันตรงที่ยิ่งใช้ยิ่งได้เงื่อนไขคือ จะต้องใช้เงินของผู้ใช้สิทธิ์ยิ่งใช้ยิ่งได้เท่านั้น 

จะเลือกยิ่งใช้ยิ่งได้ หรือโครงการคนละครึ่งอย่างไหนดีกว่ากัน

ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้และโครงการคนละครึ่งผู้ที่ต้องการจะลงทะเบียนจะสามารถเลือกได้แค่เพียง 1 โครงการเท่านั้น โดยสำหรับโครงการคนละครึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทผ่านแอปเป๋าตังซึ่งมีระยะเวลาการใช้งานได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยที่ผู้เลือกใช้โครงการคนละครึ่งนี้จะต้องเติมเงินเข้าไปในแอปเป๋าตังเป็นจำนวน 3,000 บาทเช่นกัน จึงจะสามารถใช้จ่ายเงินช่วยเหลือจากโครงการนี้ได้ 

สำหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ยังไง จะต้องเป็นการใช้จ่ายด้วยเงินส่วนตัวไม่ใช่การขอสินเชื่ออนุมัติง่ายเงินก้อน ซึ่งจะเหมาะกับกลุ่มประชาชนที่มีกำลังซื้อ โดยประโยชน์ที่จะได้จะเป็น E-Voucher ซึ่งจะมีมูลค่าไม่เกิน 7000 บาท ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม- 31 ธันวาคม 2566 ด้วยยอดการใช้จ่ายโดยรวมไม่เกิน 60,000 บาท โดยจำนวนเงิน E-Voucher นี้จะมีการคำนวณคืนให้ทุก โดยจะโอนคืนเข้าแอปเป๋าตังในทุก ๆ วันที่ 7 ของเดือน ซึ่งสำหรับ 40,000 บาทแรกจะได้เครดิตคืนเป็นจำนวนเงิน 10%  และที่เหลืออีก 15% 

ยิ่งใช้ยิ่งได้เหมาะกับประชาชนกลุ่มไหน

โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ก็ยังเป็นมาตรการที่จะต้องมีการใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง แต่ก็มีความสะดวกมากกว่าในช่วงแรก ๆ  เพราะปัจจุบันร้านค้าสวัสดิการต่าง ๆ เริ่มมีการใช้แอปถุงเงินกันมากขึ้น แม้แต่ร้านค้าที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้า หรือแม้แต่ร้านอาหารร้านค้าแผงลอยปัจจุบันก็มีการเข้าร่วมโครงการรับเงินด้วยแอปถุงเงิน ซึ่งเป็นการส่งสริมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

แต่สำหรับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย คิดว่าการเลือกใช้โครงการคนละครึ่งน่าจะคุ้มค่ากว่า ที่จะต้องมาคำนึงถึงว่าจะต้องใช้จ่ายเท่าไรจึงจะได้เงินคืนเท่าไรกับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ แต่หากกลุ่มคนที่มีการใช้จ่ายในครัวเรือนสูงอยู่แล้ว ก็น่าจะเหมาะกับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้