เราไม่ทิ้งกัน 2567 ลงทะเบียนและความแตกต่างกับเกณฑ์ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน

เคยสงสัยไหมว่าโครงการรัฐบาลแต่ละโครงการที่ให้ความช่วยเหลือมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่างกันอย่างไร อย่างเช่นโครงการเราชนะ กับโครงการเราไม่ทิ้งกัน 2567 ลงทะเบียน ซึ่งจริง ๆ แล้วคุณสมบัติก็คงจะมาจากการที่เป็นกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิค 19 และจะต้องไม่เป็นผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 และมาตรา 39 ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากทั้ง 2 โครงการมีความแตกต่างกันอย่างไรตามไปเช็คกันได้เลย 

ความแตกต่างระหว่างเราไม่ทิ้งกัน 2567 ลงทะเบียน กับโครงการเราชนะ 

เราไม่ทิ้งกัน 2567 ลงทะเบียนกับยอดเงินที่ได้รับการช่วยเหลือ 

ช่วงนี้จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนสำหรับโครงการเราไม่ทิ้งกัน 2567 ลงทะเบียน ซึ่งจะให้ยอดเงินตามโครงการอยู่ที่เดือนละ 5,000 บาทเป็นจำนวน 3 เดือนรวมเป็น 15,000 บาท ซึ่งเรียกว่า โครงการเราไม่ทิ้งกันนี้ถือเป็นโครงการราษฎร์ตั้งแต่เริ่มต้นมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 ที่ได้รับยอดเงินสูงสุดหากเปรียบเทียบกับโครงการเราชนะ จะได้ความช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,500 บาทติดต่อกัน 2 เดือนรวมเป็นยอดเงิน 7,000 บาทซึ่งไม่สามารถที่จะเบิกถอนเป็นเงินสดได้มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับถึงแม้เกณฑ์ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน กับโครงการเราชนะจะมีเงื่อนไขที่เหมือนกัน 

เราไม่ทิ้งกัน 2567 ลงทะเบียน กับเราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะเงินเยียวยา

จากโครงการเราไม่ทิ้งกันซึ่งแต่เดิมจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ได้รับสิทธิ์แต่ละคน ซึ่งทำให้มีความล่าช้าและอาจจะมีการตกหล่น รวมไปถึงเราไม่ทิ้งกัน 2567 ลงทะเบียน ไม่สามารถจะตรวจสอบได้อย่างทั่วถึง ซึ่งแตกต่างจากโครงการเราชนะในปัจจุบันที่มีการจ่ายเงินผ่านกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์อย่างแอปเป๋าตังค์ ซึ่งสามารถจะทำให้ตรวจสอบได้ง่าย สามารถจะเช็คได้เลยว่าเงินเข้าวันไหน ซึ่งสะดวกมากกว่าเช็คสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน 2567 และผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็ยังได้รับเงินอย่างรวดเร็วรวด อีกทั้งเป้าหมายวัตถุประสงค์จากการใช้งานเงินช่วยเหลือจากโครงการผ่านแอปกระเป๋าตังค์ก็ยังเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งแตกต่างจากเราไม่ทิ้งกัน 2567 ลงทะเบียน 

ประโยชน์ของโครงการเราไม่ทิ้งกัน 2567 ลงทะเบียน และโครงการเราชนะ

สำหรับในทุก ๆ โครงการที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยเยียวยาและฟื้นฟูให้กับกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งแรกเริ่มจะเป็นเราไม่ทิ้งกัน 2567 ลงทะเบียน จนมาถึงปัจจุบัน กับโครงการเราชนะ กับเกณฑ์การลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันต่าง ๆ รวมทั้งคุณสมบัติในการสมัครซึ่งเมื่อได้รับเสร็จแล้วทุกคนจะต้องมีการใช้งานผ่านแอปเป๋าตังค์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมีข้อดีคือเป็นการช่วยลดการสัมผัสธนบัตร และอีกทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับการใช้งานผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาและรองรับระบบใหม่ ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต