บทที่ 8 : A , An , The ไม่ใช้นำหน้าคำนามต่อไปนี้

 

1. ไม่ใช้ a , an , the กับชื่อประเทศ และสถานที่ เช่น

Thailand (ประเทศไทย)

Naresuan University (มหาวิทยาลัยนเรศวร)

 

 

 

2. ไม่ใช้ a , an , the กับชื่อวัน เช่น

Sunday (วันอาทิตย์)

Monday (วันจันทร์)

Tuesday (วันอังคาร)

Wednesday (วันพุธ)

Thursday (วันพฤหัสบดี)

Friday (วันศุกร์)

Saturday (วันเสาร์)

 

 

 

3. ไม่ใช้ a , an , the กับชื่อวิชา เช่น

English (ภาษาอังกฤษ)

 

 

football-abstract-6a

4. ไม่ใช้ a , an , the กับชื่อกีฬา เช่น

Football (ฟุตบอล)

 

 

 

5. ไม่ใช้ a , an , the กับมื้ออาหาร เช่น

breakfast (อาหารเช้า)

lunch (อาหารกลางวัน)

dinner (อาหารค่ำ)

 

 

 

6. ไม่ใช้ the นำหน้า school , home , hospital , church , market