บทที่ 1 เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ(พิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก)

 

  A  a  (เอ)   Ant  แปลว่ามด

 

 

 

 

 

 

 

  B  b  (บี)   Bird  แปลว่านก

 

 

 

 

 

 

 

  C  c  (ซี)   Cat  แปลว่าแมว

 

 

 

 

 

  D  d  (ดี)   Dog  แปลว่าสุนัข

 

 

 

 

 

 

 

 

  E  e  (อี)   Egg  แปลว่าไข่

 

 

 

 

 

 

  F  f  (เอฟ)   Fish  แปลว่าปลา

 

 

 

 

 

 

  G  g  (จี)   Goose  แปลว่าห่าน

 

 

 

 

 

 

  H  h  (เอช)   Horse  แปลว่าม้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  I  i  (ไอ)   Ink  แปลว่าน้ำหมึก

 

 

 

 

 

 

 

  J  j  (เจ)   Jar  แปลว่าโอ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

  K  k  (เค)   King  แปลว่าพระราชา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L  l  (แอล)   Leaf  แปลว่าใบไม้

 

 

 

 

 

 

 

  M  m  (เอ็ม)   Monkey  แปลว่าลิง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  N  n  (เอ็น)   Nurse  แปลว่าพยาบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  O  o  (โอ)   Ox  แปลว่าวัวตัวผู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  P  p  (พี)   Pig  แปลว่าหมู

 

 

 

 

 

 

  Q  q  (คิว)   Queen  แปลว่าราชินี

 

 

 

 

 

 

 

  R  r  (อารฺ)   Rat  แปลว่าหนู

 

 

 

 

 

 

 

 

  S  s  (เอส)   Snake  แปลว่างู

 

 

 

 

 

  T  t  (ที)   Tiger  แปลว่าเสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

  U  u  (ยู)   Umbrella  แปลว่าร่ม

 

 

 

 

 

 

 

 

  V  v  (วี)   Van  แปลว่ารถตู้

 

 

 

 

 

 

  W  w  (ดับเบิลยู)   Window  แปลว่าหน้าต่าง

 

 

 

 

 

 

 

  X  x  (เอ็กซฺ)   X-Ray  แปลว่าเอ็กซเรย์

 

 

 

 

 

 

 

  Y  y  (วาย)   Yellow  แปลว่าสีเหลือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Z  z  (แซท, ซี)   Zebra  แปลว่าม้าลาย