มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ

computer

 

คอมพิวเตอร์คืออะไร ??

 

คอมพิวเตอร์หมายถึง เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานตามขั้นตอนของโปรแกรม