บทที่ 11 : คำคุณศัพท์(Adjectives)

คำคุณศัพท์ คือ คำขยายของคำนามที่บอกคุณลักษณะต่างๆ เช่น ขนาด สี ปริมาณ เป็นต้น คำคุณศัพท์ที่ควรรู้มีดังต่อไปนี้

 

old-young

Old (โอลด์) แก่, เก่า          Young (ยัง) หนุ่ม, สาว

Dirty (เดอตี้) สกปรก         Clean (คลีน) สะอาด

fat-thin

Fat (แฟท) อ้วน                   Thin (ทิน) ผอม, บาง

Fine (ไฟน์) สบายดี            Sick (ซิค) ป่วย

cold-hot

Cold (โคลด) เย็น                Hot (ฮอท) ร้อน

New (นิว) ใหม่                   Old (โอลด์) เก่า

Thin (ทิน) บาง                   Thick (ทิค) หนา

beautiful-ugly

Beautiful (บิวตีฟูล) สวย   Ugly (อักกลี้) น่าเกลียด

 

tall-short

Tall (ทอล) สูง                     Short (ชอร์ท) เตี้ย

Good (กู๊ด) ดี                        Bad (แบด) เลว

 

big-small

Big (บิ๊ก) ใหญ่                     Small (สมอล) เล็ก