เครื่องมือช่างพื้นฐาน

เครื่องมือช่างพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างชิ้นงานเพื่อช่วยในการผ่อนแรง ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น ละเอียด แม่นยำมากขึ้น การรู้จักเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับงาน ใช้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยจึงมีความสำคัญทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานเองและความสำเร็จของงาน

 

เครื่องมือสำหรับการวัด

เครื่องมือ

คำอธิบาย

  ไม้บรรทัด ใช้วัดความยาวและขีดเส้นให้ตรงในระยะสั้นๆ
ตลับเมตร ใช้วัดความยาวหรือระยะทาง
ไม้โพรแทรกเตอร์ ใช้อ่านค่ามุมจากการวางไม้โพรแทรกเตอร์ทับมุมที่ต้องการวัด

 

 

เครื่องมือสำหรับการตัด

เครื่องมือ คำอธิบาย
คัตเตอร์ ใช้ตัดวัสดุประเภทกระดาษ พลาสติกลูกฟูก ไม้บัลซา
กรรไกร ใช้ตัดวัสดุให้เป็นเส้นตรง เส้นโค้ง หรือเส้นหยัก
เลื่อยลันดา ใช้ตัดไม้ทั่วไป
คีมตัด ใช้ตัดวัสดุประเภทโลหะที่มีขนาดเล็ก และไม่แข็งมาก เช่น ลวด สายไฟ

 

เครื่องมือสำหรับการติดยึด

เครื่องมือ คำอธิบาย
กาวลาเท็กซ์ ใช้สำหรับติดยึดวัสดุประเภทไม้ กระดาษ ผ้า แห้งช้า
กาวร้อน ใช้สำหรับติดยึดวัสดุได้เกือบทุกประเภท อาทิ ยาง พลาสติก โลหะ เซรามิก แห้งเร็วมาก
กาวยาง ใช้ยึดติดวัสดุได้เกือบทุกประเภท ส่วนใหญ่ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์
กาวแท่ง ใช้ยึดติดวัสดุประเภทกระดาษ
ปืนกาว ใช้สำหรับงานยึดติดวัสดุประเภทกระดาษ ไม้ ยาง พลาสติก
สกรูเกลียวปล่อย ใช้ยึดชิ้นงานไม้เข้าด้วยกัน โดยใช้ไขควงช่วยในการขันเกลียว
สกรูและนอต ใช้ยึดชิ้นงานโลหะเข้าด้วยกัน โดยต้องเจาะรูชิ้นงานให้พอดีกับสกรู แล้วใช้ไขควงช่วยในการขันเกลียว

 

 

เครื่องมือสำหรับการเจาะ

เครื่องมือ คำอธิบาย
ที่เจาะกระดาษ
สว่าน ใช้งานร่วมกับดอกสว่าน ใช้ในการเจาะไม้

 

 

กิจกรรม

ให้นักเรียนออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันมา 1 ชิ้น แล้วเลือกใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นสร้างใช้งานนั้นออกมา ให้สามารถใช้งานได้จริง

 

 

 

 

 

อ้างอิง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)”, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 หน้า 72

enjoyoffices, “ไม้บรรทัด”, https://www.enjoyoffices.com/product/151/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94-12-pvc สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

homebook, “STANLEY MIARA 5M X 19MM TYLON 1-30-696 1-30-696”, https://www.homebook.pl/produkty/20811791/dla-domu-budowa-i-remont-narzedzia-i-warsztat-narzedzia-pomiarowe-tasmy-miernicze-stanley-miara-5m-x-19mm-tylon-1-30-696-1-30-696 สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

homepro, “เลื่อยลันดา HACHI 24″”, https://www.homepro.co.th/product/1013381 สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

banggood, “ปืนยิงกาวร้อน 20 วัตต์มืออาชีพ 20 วัตต์สำหรับงานหัตถกรรมงานอดิเรก Mini Mini DIY”, https://www.banggood.com/th/20W-Professional-Trigger-Electric-Hot-Melt-Glue-Gun-for-Hobby-Craft-Art-Mini-DIY-p-1091472.html? สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

unionhothaiplus, “กาวลาเท็กซ์”, http://www.unionhothaiplus.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C/ สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

kdenzathailand, “กาวร้อน l Glue”, https://kdenzathailand.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99 สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

goodchoiz, “กาวแท่ง UHU 21 กรัม”, https://www.goodchoiz.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%87UHU21%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1 สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

slmtoolshop, “สกรูเกลียวปล่อยเหล็กหัวเรียบ”, http://www.slmtoolshop.com/product/581/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A-71quot1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-1000%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7 สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

vkscrew-nut, “สกรู -น๊อต หัวเหลี่ยมสแตนเลส – แหวนอีแปะ-แหวนสปริง สแตนเลส”, http://vkscrew-nut.com/p_24795_112016_314206_%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B9–%E0%B8%99%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%95-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA—%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%B0-%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA.htm สืบค้นวันที่ 3 ต.ค. 61

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้