บทที่ 2 : การเปลี่ยนคำคุณศัพท์เป็น ‘ขั้นกว่า’ และ ‘ขั้นที่สุด’

english-is-fun

1. เป็นคำที่มีพยางค์เดียว และมีเสียงสั้น ให้เติมพยัญชนะตัวท้ายอีก 1 ตัวแล้วเติม er เมื่อเป็นขั้นกว่า หรือเติม est เมื่อเป็นขั้นที่สุด

adverb-2

2. เป็นคำที่มีพยางค์เดียว และมีเสียงยาว ให้เติม er เมื่อเป็นขั้นกว่า หรือเติม est เมื่อเป็นขั้นที่สุด

adverb-1

3. เป็นคำที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม r เมื่อเป็นขั้นกว่า หรือเติม st เมื่อเป็นขั้นที่สุด

adverb-3

4. เป็นคำที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er เมื่อเป็นขั้นกว่า หรือเติม est เมื่อเป็นขั้นที่สุด

adverb-4

5. เป็นคำที่มี 3 พยางค์(รวมทั้งคำที่มี 2 พยางค์บางคำด้วย) ให้เติม more ไว้หน้าคำเมื่อเป็นขั้นกว่า หรือเติม most ไว้หน้าคำเมื่อเป้นขั้นที่สุด

adverb-5

6. คำคุณศัพท์บางคำจะเปลี่ยนรูป

adverb-6