บทที่ 3 : การเปรียบเทียบคำวิเศษณ์ (Comparison of Adverbs)

การเปรียบเทียบคำวิเศษณ์ คือการเปรียบเทียบอาการต่างๆ โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้น ดังนี้

 

1. ขั้นธรรมดา

รูปแบบในกรณีที่เท่ากัน : as + คำวิเศษณ์ + as

ตัวอย่าง My cat run as quickly as yours. (แมวของผมวิ่งเร็วกว่าแมวของคุณ)

cat

 

รูปแบบในกรณีที่ไม่เท่ากัน : not + so + คำวิเศษณ์ + as

ตัวอย่าง My cat not run so qiuckly as yours. (แมวของผมวิ่งไม่เร็วกว่าแมวของคุณ)

 

 

 

 

2. ขั้นกว่า

รูปแบบในกรณีที่เป็นกว่าธรรมดา : คำวิเศษณ์ + er + than

ตัวอย่าง She woke up earlier than her father. (เธอตื่นนอนเร็วกว่าพ่อของเธอ)

 

 

รูปแบบในกรณีมากกว่า : more + คำวิเศษณ์ + than

ตัวอย่าง This banana tastes more sweetly than that one. (กล้วยผลนี้มีรสหวานกว่ากล้วยผลนั้น)

banana

 

รูปแบบในกรณีน้อยกว่า : less + คำวิเศษณ์ + than

ตัวอย่าง Jirayu works less carefully than Jeeraphong. (จิรายุทำงานอย่างระมัดระวังน้อยกว่าจีระพงษ์)

jame-ji

 

 

 

3. ขั้นที่สุด

รูปแบบในกรณีที่สุด : the + คำวิเศษณ์ + est

ตัวอย่าง He runs the fastest of all. (เขาวิ่งเร็วที่สุดในบรรดาทั้งหมด)

 

 

รูปแบบในกรณีมากที่สุด : the + most + คำวิเศษณ์

ตัวอย่าง Jeeraphong speaks the most quietly of all these boys. (จีระพงษ์พูดเสียงเบาที่สุดในบรรดาเด็กเหล่านี้)

 

 

รูปแบบในกรณีน้อยที่สุด : the + least + คำวิเศษณ์

ตัวอย่าง Among bird, cat, dog, snail and elephant, snail moves the least slowly. (ในบรรดานก แมว สุนัข ทาก และช้าง  ทากเคลื่อนไหวได้ช้าที่สุด)

dog