ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร ??

 

เริ่มตั้งแต่ใช้แป้นพิมพ์อักขระ หรือเมาส์ “รับข้อมูล” แล้วข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อ “ประมวลผล” เสร็จแล้วข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งออกมาเพื่อ “แสดงผล” ผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ เช่น จอแสดงผล ลำโพง หรือเครื่องพิมพ์ เป็นต้น

 

 

หน่วยรับข้อมูลเข้าของคอมพิวเตอร์ ??

 

ทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่มีดังนี้

– แผงแป้นอักขระ หรือคีย์บอร์ด

keyboard

 

– เมาส์

 

– กล้องดิจิตอล

 

– เครื่องสแกนเนอร์

 

– ไมโครโฟน

 

– จอยสติก

 

 

 

หน่วยประมวลผลข้อมูล ??

 

ทำหน้าที่คำนวณข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับมาแล้วส่งต่อออกไปยัง “หน่วยแสดงผลข้อมูล”

 

 

หน่วยแสดงผลข้อมูล ??

 

ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล อุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่มีดังนี้

 

– จอภาพ

 

– ลำโพง

 

– เครื่องพิมพ์