คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

 

โครงสร้างการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์

 

หน่อยรับข้อมูล (INPUT UNIT)

– เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่รับข้อมูลหรือคำสั่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์เพื่อให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการประมวลผล โดยอาศัยอุปกรณ์รับข้อมูลหลากรูปแบบ เช่น
– แป้นพิมพ์ (Keyboard) เมาส์ (Mouse) บอลกลิ้ง (Track Ball)
– ก้านควบคุม (Joy Stick) ฯลฯ
– ข้อมูลที่นำเข้าคอมพิวเตอร์ เป็นได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ รูปทรง สี อุณหภูมิ เสียง ตลอดจนสิ่งอื่นๆ ที่สามารถส่งเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล

หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit ; CPU)

หน่วยประมวลผลกลาง เปรียบได้กับสมองของคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการประมวลผลและควบคุมระบบต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ ให้ทุกหน่วยงานทำงานสอดคล้องสัมพันธ์กัน

หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยหน่วยย่อย ดังนี้
          1. หน่วยควบคุม (Control Unit)
2. หน่วยคำนวณตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit ; ALU)
3. หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit)

 

          มีองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบ ดังนี้
                    – หน่วยควบคุม (Control Unit) ติดต่อและควบคุมอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ
                   – หน่วยคำนวณตรรกะ (Arithmetic and Logic Unit ; ALU) คำนวณทางคณิตสาสตร์และเปรียบเทียบเชิงตรรกศาสตร์

 

 

หน่วยแสดงผล (OUTPUT UNIT)

หน่วยแสดงผล ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยความจำ ซึ่งผ่านการประมวลผลมาแล้ว แสดงในรูปแบบต่างๆ โดยอาศัยอุปกรณ์แสดงผล ได้แก่
– จอภาพ (Monitor)
– เครื่องพิมพ์ (Printer)
– เครื่องวาดภาพ (Plotter)
– ลำโพง (Speaker)

หน่วยความจำหลัก (Primary memory)   แบ่งเป็น 2 ประเภท

          – RAM (Random Access Memory)
– ROM (Read-Only Memory)

RAM (Random Access Memory) เป็นหน่วยความจำที่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าหรือลบออกได้ตามต้องการ ข้อมูลที่อยู่ใน RAM เป็นสัญญาณไฟฟ้า ดังนั้นเมื่อปิดเครื่องข้อมูลทั้งหมดจะหายไป เช่น SRAM, DRAM, DDRAM

 

 

ROM (Read-Only Memory) เป็นหน่วยความจำที่สามารถอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว ไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูลได้ แบ่งได้ดังนี้
          – ROM (Read-Only Memory) เป็นหน่วยความจำที่บริษัทผู้ผลิตได้บรรจุคำสั่งเอาไว้แล้ว อย่างถาวร
ไม่สามารถแก้ไข
– PROM (Programmable ROM) เป็นหน่วยความจำรอมประเภทที่ผู้ใช้สามารถเขียนคำสั่งแล้วบันทึกเอาไว้อย่างถาวร โดยอาศัยเครื่องมือเฉพาะ

– EPROM (Erasable PROM) เป็นหน่วยความจำรอมประเภทที่ผู้ใช้สามารถเขียนคำสั่งและแก้ไขด้วยเครื่องมือเฉพาะได้หลายๆ ครั้ง

 

 

 

 

 

หน่วยเก็บข้อมูลรอง (Secondary Storage Unit)

เนื่องจากข้อมูลต่างๆ ที่ส่งเข้ามาประมวลผล และผลลัพธ์จากการประมวลผล จะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำแรม ซึ่งเมื่อปิดเครื่อง หรือมีปัญหาทางไฟฟ้า อาจจะทำให้ข้อมูลเหล่านั้นสูญหาย จึงจำเป็นต้องมีหน่วยเก็บข้อมูลรอง เพื่อนำข้อมูลจากหน่วยความจำแรมมาเก็บไว้เพื่อเรียกใช้ต่อไป หน่วยเก็บข้อมูลรองที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ได้แก่ Floppy Disk, Hard Disk และ CD-ROM

 

 

หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary memory Unit)
          ใช้สำหรับการสำรองข้อมูลจากหน่วยความจำหลัก เช่น

 • เทปแม่เหล็ก (Magnetic tape) ลักษณะการเก็บและการเข้าถึงเป็นแบบลำดับ (Sequential)
 • จานแม่เหล็ก (Magnetic disk) ลักษณะการเก็บและการเข้าถึงเป็นแบบสุ่ม (Random Access) เช่น Hard disk (ความจุสูงมากเป็นหน่วย GB)
 • ออปติคัลดิสก์ (Optical Disk) เช่น CD-ROM, CD-R, DVD
 • หน่วยเก็บข้อมูลแบบแฟลส (Flash storage)

 

 

หลักการของ Disk เข้าถึงเป็นแบบสุ่ม (Random access)

 

Hard disk ใช้หลักการเดียวกันกับ Disk แต่จะมีจำนวนจานแม่เหล็กมากกว่า โดยมีการเรียงเป็นชั้นๆ

 

 

 

อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล (Input Devices)

 • นำเข้าแบบชี้ตำแหน่ง เช่น Mouse, Tracking Ball, Touch Screen, Light Pen
 • นำเข้าโดยการพิมพ์ เช่น Keyboard
 • นำเข้าโดยการอ่านด้วยแสง เช่น Bar-code, Scanner
 • นำเข้าโดยการอ่านจากหมึกจานแม่เหล็ก เช่น Magnetic Ink Character Reader (MICR)
 • นำเข้าโดยการอ่านจากสื่อบันทึก เช่น Disk Drive, CD-ROM Drive
 • นำเข้าโดยการรับคลื่นเสียง เช่น Microphone

 

 แท็ปเลต (Tablet)
แท็ปเลต เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค พกพาง่าย น้ำหนักเบา มีคีย์บอร์ดในตัว หน้าจอเป็นระบบสัมผัส ปรับหมุนจอได้โดยอัตโนมัติ

แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา

 

การทำงานของ Mouse
ภายในตัวเมาส์จะมีอุปกรณ์สำหรับตรวจจับตำแหน่งการเคลื่อนไหวของลูกกลิ้งยาง (ในรุ่นเก่า) หรืออุปกรณ์ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของแสง (ในเมาส์ที่ใช้แอลอีดีหรือเลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดแสง) โดยตัวตรวจจับจะส่งสัญญาณไปที่คอมพิวเตอร์เพื่อแสดงผลของตัวชี้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์

 

Tracking ball
อุปกรณ์รับข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายเมาส์ แต่เอาลูกบอลมาวางอยู่ด้านบน เพื่อลดพื้นที่การใช้งาน เมื่อต้องการเลื่อนตำแหน่ง ก็ใช้นิ้วมือกลิ้งลูกบอลไป-มา และปุ่มกดก็มีจำนวนเท่ากับ ปุ่มกดของเมาส์

 

Joystick

เป็นอุปกรณ์ที่พบเห็นได้กับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเกมคอมพิวเตอร์เป็นส่วน ใหญ่ เนื่องจากการใช้เมาส์เพื่อบังคับทิศทางนั้นอาจไม่รองรับกับรูปแบบของบางเกม ได้ จึงนำเอาจอยสติ๊กมาใช้แทน

 

Keyboard

เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลที่ใช้การเรียงตัวของปุ่ม ซึ่งแต่ละปุ่มทำหน้าที่เหมือนเป็นสวิทช์อิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติแล้วคีย์บอร์ดใช้สำหรับพิมพ์ตัวหนังสือ หรือตัวเลขเข้าไปยังโปรแกรมต่างๆ

 

scanner

เป็นอุปกรณ์ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์แบบกราฟิก ที่มีหน้าที่ ในการเปลี่ยนแปลงภาพต้นฉบับ (รูปถ่าย ตัวอักษรบนหน้ากระดาษ ภาพวาด) ให้เป็นข้อมูล เพื่อให้คอมพิวเตอร์ สามารถนำข้อมูลดังกล่าว มาใช้ประโยชน์ ในการแสดงผลที่หน้าจอ ทำให้สามารถแก้ไข ตกแต่งเพิ่มเติม และจัดเก็บข้อมูลได้

 

Digital Camera

กล้องถ่ายรูปที่ไม่ต้องใช้ฟิล์ม ภาพที่ถ่ายได้จะถูกบันทึกแบบดิจิตอลโดยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายในกล้อง โดยอยู่ในรูปแบบของไฟล์ภาพซึ่งสามารถส่งเข้าไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อพิมพ์ออก มาเป็นภาพ สามารถตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น Photoshop ส่งผ่านอินเทอร์เน็ต ทำเว็บ หรือนำไปใช้งานในลักษณะอื่นๆ ต่อไป

 

Bar code reader

          เป็นรหัสแท่งประกอบด้วยเส้นที่มีความเข้ม (มักจะเป็นสีดำ) และเส้นสว่าง (มักเป็นสีขาว) วางเรียงกันเป็นแนวดิ่ง เป็นรหัสแทนตัวเลขและตัวอักษร ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านรหัสข้อมูลได้ง่ายขึ้น

 

 

 

 

อุปกรณ์แสดงผล (Output Devices)

หน่วยแสดงผลแบบชั่วคราว (Soft copy)

 • จอแสดงผล (Monitor)
 • ลำโพง (Speaker)

หน่วยแสดงผลแบบถาวร (Hard copy)

 • เครื่องพิมพ์ (Printer)

ประเภทของจอภาพแสดงผล

 • จอภาพสีเดียว (Monochrome Monitor)
 • จอภาพสี (Color Monitor)
 • จอภาพแบบแบน (LCD; Liquid Crystal Display)

 

จอภาพสีเดียว (Monochrome Monitor) 
จอภาพที่รับสัญญาณจากการ์ดควบคุม ในลักษณะของสัญญาณดิจิตอล คือ 0 กับ 1 โดยการกวาดลำอิเล็กตรอนไปตกหน้าจอ แล้วเกิดเป็นจุดเรืองแสง จะให้สัญญาณว่าจุดไหนสว่าง จุดไหนดับ จอภาพสีเดียวปัจจุบันนี้ไม่นำมาใช้งานกันแล้ว

 

จอภาพหลายสี (Color Monitor) 
จอภาพที่รับสัญญาณดิจิตอล 4 สัญญาณ คือ สัญญาณของสีแดง, เขียว, น้ำเงิน และสัญญาณความสว่าง ทำให้สามารถแสดงสีได้ 16 สี ถึง 16 ล้านสี

 

จอภาพแบบแบน (LCD; Liquid Crystal Display) 
จอภาพผลึกเหลวใช้งานกับคอมพิวเตอร์ประเภทพกพาหรือคอมพิวเตอร์notebookเป็นจุดเด่นของจอภาพแบน ก็คือประหยัดพลังงาน ส่วนใหญ่ แบ่งเป็น

 

 

ประเภทเครื่องพิมพ์ (Printer)

 • เครื่องพิมพ์แบบกระทบ (Dot Matrix Printer)
 • เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Inkjet Printer)
 • เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer)

 

เครื่องพิมพ์แบบกระทบ (Dot Matrix Printer)

การทำงานของเครื่องพิมพ์ประเภทนี้คือจะใช้การสร้างจุดลงบนกระดาษ ซึ่งหัวพิมพ์จะมีลักษณะเป็นหัวเข็ม เมื่อต้องการพิมพ์รูปทรงหรือรูปภาพใดๆ หัวเข็มที่อยู่ในตำแหน่งตามรูปประกอบนั้นๆ จะยื่นออกมามากกว่าหัวอื่นๆ และกระแทกกับผ้าหมึกลง กระดาษที่ใช้ พิมพ์ จะทำให้เกิดจุดมากมายประกอบกันเป็นรูปเกิดขึ้นมา เครื่องพิมพ์ประเภทนี้เป็นที่นิยมกันอย่างมากเพราะมีราคาถูกและคุณภาพเหมาะ สมกับราคา แต่ข้อเสียคือเวลาสั่งพิมพ์จะเกิดเสียดังพอสมควร

 

เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Inkjet Printer)

          เป็นเครื่องพิมพ์ที่ทำงานโดยการพ่นหมึก ออกมาเป็นหยดเล็กๆ ลงบนกระดาษ เมื่อต้องการพิมพ์รูปทรงหรือรูปภาพใดๆ เครื่องพิมพ์จะทำการพ่นหมึกออกตามแต่ละจุดในตำแหน่งที่เครื่องประมวลผลไว้ อย่างแม่นยำ ตามความต้องการของเรา ซึ่งเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกจะมีคุณภาพดีกว่าเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ โดยรูปที่มีความซับซ้อนมากๆเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ชัดเจนและคมชัดกว่าแบบดอตแมทริกซ์

 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ (Laser Printer)

เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับเครื่องถ่ายเอกสาร คือยิงเลเซอร์ไปสร้างภาพบนกระดาษในการสร้างรูปภาพ หรือตัวอักษร ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาจะมีคุณภาพสูงมาก และราคาเครื่องพิมพ์ก็มีราคาสูงมากด้วยเช่นกัน ซึ่งเครื่องพิมพ์เลเซอร์จะทำงานได้เร็วกว่าเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก และคุณภาพของผลลัพธ์ทั้งด้านความคมชัดและรายละเอียดทำออกมาได้ดีกว่าแบบพ่น หมึกมาก

 

พล็อตเตอร์ (Plotter)
เป็นเครื่องพิมพ์แบบที่ใช้ปากกาใน การเขียนข้อมูลลงบนกระดาษ ซึ่งเครื่องพิมพ์ประเภทนี้เหมาะกับงานเขียนแบบของวิศวกรและสถาปนิก และเครื่องพิมพ์ประเภทนี้มีราคาแพงที่สุดในเครื่องพิมพ์ประเภทต่างๆ

 

 

 

อุปกรณ์อื่นๆ ที่ควรทราบ

อุปกรณ์สื่อสารข้อมูล

 • โมเด็มแบภายใน (Internal Modem)
 • โมเด็มแบภายนอก (External Modem)

อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

 • ยูพีเอส (Uninterruptible Power Supply) อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่สามารถทำการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ได้อย่างต่อเนื่องแม้ในเวลาที่เกิดไฟดับ

 

 • Power Supply เป็นอุปกรณ์หลักที่คอยจ่ายไฟให้กับชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดภายในเครื่อง มีรูปร่างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมติดตั้งอยู่ภายในตัวเคส

 

 • Handy Drive เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหรือไฟล์จากคอมพิวเตอร์ มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา สะดวกในการพกพาติดตัว แต่ในขณะเดียวกันมีความจุสูง สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมากตั้งแต่ 2 GB ถึง 16 GB และขนาดความจุข้อมูลก็ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

 

 

 

 

 

 

 

อ้างอิงเนื้อหา

          สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ . “ประวัติคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์”. http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/computer/system/pointingstick.htm . สืบค้นวันที่ 30 ต.ค. 58

          ระบบจัดการความรู้ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง . “การใช้งาน TouchPad”. http://km.rubber.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=55:touchpad–&catid=15:itarticles&Itemid=68 . สืบค้นวันที่ 30 ต.ค. 58

          SRP ICT Center . “หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) :: Digital Camera”. http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type2/tech04/38/1_digital.html . สืบค้นวันที่ 30 ต.ค. 58

          Atikom Ch . “ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์”. http://a7kq.blogspot.com/2014/06/monitor-pixel-monitor-crt-cathode-ray.html . สืบค้นวันที่ 30 ต.ค. 58

          qghservice.com . “ประเภทของเครื่องพิมพ์”. http://www.qghservice.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&No=1281675 . สืบค้นวันที่ 30 ต.ค. 58

 

 

 

อ้างอิงรูปภาพ

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tarad.com/nodethai/img-lib/spd_2005090985627_b.jpg&imgrefurl=http://www.annisaa.com/forum/index.php?topic%3D662.0&h=375&w=500&tbnid=NJXtRLN4QrcpHM:&docid=ksBL6635JjZT5M&ei=HlkjVsLXLsGHuATwoKMg&tbm=isch&ved=0CCMQMygIMAhqFQoTCMLe9vTNy8gCFcEDjgodcNAIBA

http://2.bp.blogspot.com/-7tCDDS_SdDY/VZiPujxinpI/AAAAAAAAACE/0TLQOGZ9Bao/s1600/22.png

http://www.adisak51.com/pict/cpu1.JPG

http://www.defit.org/wp-content/uploads/2012/01/ram.jpg

http://moodleplc.krutechnic.com/images/rom.jpg

http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/computer/system/images/floppy/disk5.jpg

http://www.notebook888.com/uploads/tips/article/ssd_vs_hdd/hdd-100021843-large.gif

http://osr507doc.sco.com/en/HANDBOOK/graphics/harddisk.gif

http://www.techmoblog.com/wp-content/uploads/2011/04/tablet-vs-notebook_02.jpg

http://sirinuj.net/webdream/mouse3.jpg

http://res1.windows.microsoft.com/resbox/th/windows%207/main/ebddedbf-2e62-42e3-85cb-033a536dd297_0.jpg

http://c1.neweggimages.com/BizIntell/category/65/buy/image04.jpg

http://www.ergodirect.com/images/adesso/Ergonomic-Keyboards/Adesso_iMouse_T1_Optical_TrackBall_Mouse_with_Wheel.JPG

http://onlinemca.com/mca_course/kurukshetra_university/semester5/computergraphics/img_computer_graphics/joystick.jpg

http://i.stack.imgur.com/7qzIN.gif

http://ecx.images-amazon.com/images/I/713HnVNFeFL._SL1500_.jpg

http://barcode118.com/media/catalog/category/barcode_scanner2_1.jpg

http://3.bp.blogspot.com/_lWpULUOLIy4/TATsIbGXrEI/AAAAAAAAAEo/jD6DYe0lWuQ/s1600/d1.jpg

http://www.radompon.com/ictelearning/contentictm1/u01/floptial.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Asus_CD-ROM_drive.jpg

http://essexheightsps.vic.edu.au/app/webroot/uploaded_files/media/cd2.jpg

http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB1H2IIIVXXXXaZXpXXq6xXFXXXc/High-quality-2015-New-font-b-Headset-b-font-Headphone-with-font-b-Mic-b-font.jpg

http://www.bestbuy.ca/multimedia/Products/500×500/101/10116/10116958.jpg

http://www.altoedge.com/microphones/images/usb-microphone-gnusb_hi.jpg

http://srv-live-02.lazada.co.th/p/fuji-x-a2-16-3mp-lens-kit-16-50mm-silver-4521-4907621-1-zoom.jpg

http://productdd.tarad.com/img-lib/spd_20080724214545_b.jpg

 

 

 

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้