การทำงานของคอมพิวเตอร์

 

คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร ??

 

เริ่มตั้งแต่ใช้แป้นพิมพ์อักขระ หรือเมาส์ “รับข้อมูล” แล้วข้อมูลเหล่านั้นจะถูกส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อ “ประมวลผล” เสร็จแล้วข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งออกมาเพื่อ “แสดงผล” ผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ เช่น จอแสดงผล ลำโพง หรือเครื่องพิมพ์ เป็นต้น

 

 

 

สอนโดย – จีระพงษ์   โพพันธุ์