บทที่ 9 : คำนาม(NOUNS): นามนับได้ (Countable Noun)

noun

 

คำนาม คือ คำที่ใช้แทนคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และกิริยาอาการต่างๆ แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่

1. นามนับได้ (Countable Noun)

2. นามนับไม่ได้ (Uncountable Noun หรือ Mass Noun)

ในบทนี้ เราจะเรียน “นามนับได้” กันนะครับ

 

 

นามนับได้ (Countable Noun) คือ คำนามที่สามารถนับได้ว่ามีกี่คน กี่ตัว กี่สิ่ง โดยจะต้องมี Article (A , An , The) นำหน้าเสมอ และจะต้องทำให้เป็นพหูพจน์ได้

 

 

คำนาม สามารถจำแนกได้เป็น 2 แบบคือ

คำนามเอกพจน์ (Singular) คือคำนามที่มีจำนวน 1 สิ่ง

คำนามพหูพจน์ (Plural) คือคำนามที่มีจำนวนมากกว่า 1 สิ่ง

 

 

หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์

1. เติม s ท้ายคำนาม เพื่อทำให้รู้ว่ามีมากกว่า 1 สิ่ง เช่น

เอกพจน์

ความหมาย

พหูพจน์

ความหมาย

A bird นก 1 ตัว Birds นกหลายตัว
A cat แมว 1 ตัว cats แมวหลายตัว

 

 

2. เติม es ท้ายคำนามที่ลงท้ายด้วย s, ch, sh, x และ z เช่น

เอกพจน์

พหูพจน์

ความหมาย

A bus Buses รถประจำทาง
A match Matches ไม้ขีดไฟ
A dish Dishes จาน
A fox Foxes สุนัขจิ้งจอก
A whiz Whizzes เสียงหวือ

 

 

3. เติม es ท้ายคำนามที่ลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นพยัญชนะ เช่น

เอกพจน์

พหูพจน์

ความหมาย

A buffalo Buffaloes ควาย
A mango Mangoes มะม่วง

* ยกเว้น

เอกพจน์

พหูพจน์

ความหมาย

A kilo Kilos กิโลกรัม
A photos Photos รูปถ่าย
A piano Pianos เปียโน

 

 

4. เติม es ท้ายคำนามที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นพยัญชนะ แต่ให้เปลี่ยน y เป็น i ก่อน เช่น

เอกพจน์

พหูพจน์

ความหมาย

A city Cities เมือง

 

 

5. เติม s ท้ายคำนามที่ลงท้ายด้วย y และหน้า y เป็นสระ เช่น

เอกพจน์

พหูพจน์

ความหมาย

A boy Boys เด็กผู้ชาย

 

 

6. เติม ves ท้ายคำนามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe เช่น

เอกพจน์

พหูพจน์

ความหมาย

A knife Knives มีด
A leaf Leaves ใบไม้
A wife Wives ภรรยา

 

 

7. คำนามต่อไปนี้ มีหลักการเปลี่ยนที่แตกต่างออกไป

เอกพจน์

พหูพจน์

ความหมาย

A child Children เด็ก
A deer Deer กวาง
A fish Fish ปลา
A foot Feet เท้า
A goose Geese ห่าน
An ox Oxen วัวตัวผู้
A man Men ผู้ชาย
A woman Women ผู้หญิง
A sheep Sheep แกะ
A tooth Teeth ฟัน

 

 

8. คำนามที่มีรูปเป็นพหูพจน์เสมอ

คำนาม

พหูพจน์

Pants กางเกง
Shorts กางเกงขาสั้น