รู้จัก CPU (เครื่องของคอมพิวเตอร์)

CPU คืออะไร ??

 

CPU หรือ Central Processing Unit เป็นหัวใจหลักในการประมวลของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นพลาสติกสี่เหลี่ยม ประกอบเข้ากับเมนบอร์ด (Main Board) เพื่อใช้ในการ “ประมวลผล”

 

cpu(ภาพซีพียู: CPU)

 

แต่เรามันจะใช้คำว่า CPU แทนเครื่องของคอมพิวเตอร์

CPU T