อันตรายจากไฟฟ้า

energy

 

ข้อควรระวัง

 

เนื่องจากไฟฟ้า เป็นพลังงานที่อาจทำให้เกิดอันตราย

ถึงชีวิตได้ควรให้ผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

หรือเสียบปลั๊กแทนจะดีที่สุด