กลุ่มเครื่องมือ Drawing และ Principal

กลุ่มเครื่องมือ Principal

กลุ่มเครื่องมือ Principal ที่เราใช้งานบ่อยคือ Select, Eraser และ Paint Bucket สามารถเปิดได้โดยคลิกที่เมนู View > Toolbars > Principal

 

 

คำสั่ง Select

คำสั่ง Select  เป็นการเลือกวัตถุ โดยคำสั่งนี้อยู่ในแถบเครื่องมือ Principal

 

การใช้งาน

– เลือกวัตถุชิ้นเดียว: คลิกเลือกวัตถุที่ต้องการ

– เลือกวัตถุหลายชิ้น: คลิกค้างที่จุดใกล้เคียงกับวัตถุแล้วแดรกเมาส์คลุมกลุ่มวัตถุตามต้องการ หรือใช้ปุ่ม Ctrl หรือ Shift ร่วมกับเมาส์เพื่อเลือกวัตถุหลายชิ้น โดยกดปุ่ม Ctrl หรือ Shift ค้างไว้

– เลือกวัตถุทั้งหมด: กดปุ่ม Ctrl + A

– ยกเลือกการเลือกวัตถุ: กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกที่วัตถุที่เลือกไว้แล้ว

– ยกเลือกการเลือกวัตถุทั้งหมด: กดปุ่ม Ctrl + T

 

การจัดกลุ่มให้วัตถุ

 1. สร้างวัตถุตามต้องการ
 2. คลิกขวาที่วัตถุ แล้วเลือก Make Group

 

 

คำสั่ง Eraser

คำสั่ง Eraser  ใช้สำหรับลบเส้นและชิ้นส่วนต่างๆ ที่กรุ๊ปไว้ทั้งชิ้น แต่ไม่สามารถลบพื้นผิวได้ ถ้าจะลบพื้นผิวต้องใช้คำสั่ง Delete

 

 

คำสั่ง Paint Bucket

คำสั่ง Paint Bucket  ใช้สำหรับใส่สีหรือลวดลายลงบนพื้นผิวที่ต้องการ โดย

 1. คลิกที่คำสั่ง Paint Bucket
 2. จากนั้นจะปรากฏหมวดหมู่ของพื้นผิวให้เลือก
 3. เทพื้นผิวที่เลือกในส่วนที่ต้องการ

 

 

กลุ่มเครื่องมือ Drawing

การสร้างแบบจำลองจากเส้นพื้นฐานหรือเส้นร่าง มีวิธีสร้างหลายแบบ เช่น การนำเส้นจากโปรแกรมอื่นเข้ามา หรือเปิดกลุ่มเครื่องมือ Drawing ขึ้นมา สามารถเปิดได้โดยคลิกที่เมนู View > Toolbars > Drawing

 

อธิบายคำสั่ง

 1. Line: สร้างเส้นตรง
 2. Free Hand: สร้างเส้นอิสระตามการลากเมาส์
 3. Rectangle: สร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 4. Circle: สร้างวงกลม วงรี
 5. Polygon: สร้างรูปหลายเหลี่ยม
 6. Arc: สร้างเส้นส่วนโค้ง

 

 

การแบ่งเส้นตรงเป็นส่วนเท่าๆ กัน

 1. คลิกที่คำสั่ง Line
 2. นำคำสั่ง Line ไปชี้บนเส้นที่ต้องการแบ่งครึ่ง
 3. จะพบว่ามีจุดสีฟ้า พร้อมคำอธิบายว่า “Midpoint”

 1. ลงมือวาดเส้นได้เลย

 

 

ทดลองสร้างชั้นวางของ

 1. สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยใช้คำสั่ง “Rectangle” แล้วลากเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยลากจนกว่าจะขึ้นคำว่า Square

 1. ใช้คำสั่ง “Orbit”  และคำสั่ง “Pan”  หมุนภาพให้เกิดมุมมองที่ถนัด
 2. ใช้คำสั่ง “Rectangle”  สร้างสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ลงในมุมของสี่เหลี่ยมใหญ่

 

 1. ใช้คำสั่ง “Push/Pull”  ดึงพื้นผิวขึ้น

 

 1. รวมวัตถุเข้าด้วยกันโดยใช้คำสั่ง “Select”  เลือกวัตถุทั้งหมดแล้ว “คลิกขวา” เลือก “Make Group”

 

 1. สร้างโครงเหล็กของชั้นวางของ โดยเริ่มจากสร้างสีเหลี่ยม โดยชใช้คำสั่ง “Rectangle”  แล้วใช้คำสั่ง “Offset”  สร้างเส้นคู่ขนาน

 

 1. ใช้คำสั่ง “Select”  เลือกพื้นผิวด้านในแล้วกดปุ่ม “Delete”

 

 1. ใช้คำสั่ง “Push/Pull”  ดึงพื้นผิวขึ้น

 

 1. ใช้คำสั่ง “Offset”  สร้างเส้นคู่ขนานแต่ละด้าน แล้วใช้คำสั่ง “Push/Pull”   ดันพื้นผิวส่วนในออก ตามภาพ

 

 1. ใช้คำสั่ง “Paint Bucket”  เทลวดลายลงบนวัตถุ

 

 1. รวมวัตถุเข้าด้วยกันโดยใช้คำสั่ง “Select”  เลือกวัตถุทั้งหมดแล้ว “คลิกขวา” เลือก “Make Group”
 2. นำชื้นส่วนมาประกอบเข้าด้วยกัน โดยคลิกที่แผ่นกระดานสีขาวที่สร้างไว้ ด้วยคำสั่ง “Select” 
 3. ย้ายแผ่นกระดานสีขาวที่สร้างไว้มาไว้ด้านในขาเหล็กด้วยคำสั่ง “Move” 

 

 1. สร้างแผ่นพื้นของชั้นวางของด้วยคำสั่ง “Rectangle”  และใช้คำสั่ง “Push/Pull”  ดึงพื้นผิวขึ้น แล้วใช้คำสั่ง “Paint Bucket”  เทลวดลายลงบนวัตถุ