กำหนดแบบเคลื่อนไหว

การกำหนด Effect ให้แต่ละสไลด์

การกำหนด Effect ให้แต่ละสไลด์ หลังจากที่สร้างสไลด์เสร็จแล้ว เพื่อให้การนำเสนอผลงานดูน่าสนใจขึ้น เราสามารถกำหนด Effect การเคลื่อนไหวของสไลด์แต่ละหน้าได้ มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกแถบ Ribbon ชื่อ ภาพเคลื่อนไหว

 

2. คลิกปุ่มลูกศรลง จะปรากฏแบบของ Effect การเลื่อนสไลด์ให้เลือก

 

 

3. นำเมาส์ไปชี้ที่ Transition แต่ละแบบ จะแสดงตัวอย่างบนสไลด์ปัจจุบันทันที

 

4. คลิกเลือกแบบที่ต้องการ

 

 

 

กำหนดเสียงและความเร็วในขณะเปลี่ยนสไลด์

กำหนดเสียงและความเร็วในขณะเปลี่ยนสไลด์ หลังจากเลือก Transition แล้ว ต้องการกำหนดเสียงและความเร็วในขณะเปลี่ยนสไลด์เพิ่มเติม มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกปุ่มลูกศรลงของช่อง “เสียงการเปลี่ยนแปลง” เลือกเสียงที่ต้องการ

3-2-1

 

2. ที่ช่อง “ความเร็วในการเปลี่ยน” เลือกความเร็วในการเปลี่ยนสไลด์

3-2-2

 

3. คลิกปุ่ม “นำไปใช้กับทั้งหมด” เพื่อให้ทำกับสไลด์ทั้งหมด ถ้าต้องการทำกับสไลด์หน้าเดียวก็ไม่ต้องเลือกปุ่มนี้

3-2-3

 

 

 

ตั้งเวลาการเปลี่ยนสไลด์

การตั้งเวลาการเปลี่ยนสไลด์ เมื่อกำหนด Effect และรายละเอียดอื่นๆ แล้ว ต้องการกำหนดเวลาในการเปลี่ยนสไลด์ มีขั้นตอนดังนี้

 

3-3-1

 

  • เปลี่ยนสไลด์เมื่อใช้เมาส์คลิก
  • ตั้งเวลาอัตโนมัติทุกกี่วินาที จากตัวอย่างนี้ กำหนดเป็น 0 วินาที

 

 

 

การกำหนดแบบเคลื่อนไหว แบบอัตโนมัติให้กับข้อความ และวัตถุ

การกำหนดแบบเคลื่อนไหว แบบอัตโนมัติให้กับข้อความ และวัตถุ เมื่อทำการสร้างสไลด์เรียบร้อยแล้ว แล้วต้องการกำหนดแบบเคลื่อนไหว ให้กับวัตถุในสไลด์นั้นมีวิธีการทำที่ง่ายและรวดเร็ว มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดสไลด์หน้าที่จะกำหนดแบบเคลื่อนไหว คลิกเลือกข้อความหรือวัตถุที่ต้องการ

2. ที่แท็บ “ภาพเคลื่อนไหว” ในส่วนของ “แบบเคลื่อนไหว” คลิกปุ่มลูกศรลง เลือกแบบแล้วดูตัวอย่างจากวัตถุในสไลด์

3-4-1-1

 

 

 

การกำหนดภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองให้กับแต่ละข้อความและวัตถุ

การกำหนดภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองให้กับแต่ละข้อความและวัตถุ ให้มากกว่าในบทที่แล้ว มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเลือกข้อความหรือวัตถุที่จะกำหนด Animation

2. ที่แท็บ “ภาพเคลื่อนไหว” คลิกปุ่ม “ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง”  3-4-2-1  จะปรากฏแถบ Task Pane ด้านขวา

3. คลิกปุ่ม “เพิ่มลักษณะพิเศษ” เพื่อเลือกแบบของการเคลื่อนไหว (ตามหมายเลข 1)

3-4-2-2

 

4. เลือกหมวดหมู่ “เข้า” , “ตัวเน้น” , “จบการทำงาน” , “เส้นทางการเคลื่อนที่” (ตามหมายเลข 2)

5. เลือกลักษณะพิเศษตามต้องการ (ตามหมายเลข 3)

 

 

 

ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้