การกำหนด Effect ให้แต่ละสไลด์

การกำหนด Effect ให้แต่ละสไลด์ หลังจากที่สร้างสไลด์เสร็จแล้ว เพื่อให้การนำเสนอผลงานดูน่าสนใจขึ้น เราสามารถกำหนด Effect การเคลื่อนไหวของสไลด์แต่ละหน้าได้ มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกแถบ Ribbon ชื่อ ภาพเคลื่อนไหว
3-1-1

 

2. คลิกปุ่มลูกศรลง จะปรากฏแบบของ Effect การเลื่อนสไลด์ให้เลือก

3-1-2

 

3. นำเมาส์ไปชี้ที่ Transition แต่ละแบบ จะแสดงตัวอย่างบนสไลด์ปัจจุบันทันที

 

4. คลิกเลือกแบบที่ต้องการ