การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

อะไรคือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-mail

จดหมายอีเลกทรอนิกส์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า อีเมล์(E-mail) หมายถึง จดหมายหรือข้อความที่ส่งถึงกันผ่านระบบเครือข่าย เราสามารถส่งจดหมายไปให้ผู้รับซึ่งเป็นสมาชิกของระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ จำกัดสถานที่และเวลา จดหมายจะส่งถึงปลายทางอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาที หรืออาจจะส่งจดหมายฉบับเดียวไปถึงผู้รับหลายคน ในเวลาเดียวกันก็ได้ ทั้งผู้รับและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีที่อยู่เพื่อใช้ในการอ้างอิงการส่งและรับจดหมาย ที่อยู่สำหรับการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เช่น coolicecc@gmail.com, coolicecc@hotmail.co.th เป็นต้น

 

 

แอดเดรสของคุณคืออะไร

ในการส่งจดหมายธรรมดาผู้ส่งจดหมายต้องทราบที่อยู่ของผู้รับก่อน การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ใช้หลักการเดียวกัน ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทุกคนจะมีที่อยู่หรือแอดเดรสเป็นของตนเอง เช่น coolicecc@hotmail.co.th หรือ coolicecc@gmail.com โดยได้รับแอดเดรสจากการที่ได้สมัครเป็นสมาชิกตามเว็บที่มีการบริการอีเมล์
แอดเดรสแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ชื่อผู้ใช้ (user name) และชื่อโดเมน (domain name) ซึ่งผู้ใช้หมายถึงชื่อหรือชื่อใดๆ ของผู้ใช้อีเมล์ ข้างหลังชื่อผู้ใช้จะเป็นเครื่องหมาย @ (at sign) แปลว่า ที่คั่นระหว่างชื่อกับโดเมน
ส่วนที่เป็นชื่อของโดเมนจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และสถานที่ตั้งของคอมพิวเตอร์ เช่น coolicecc@gmail.com ชื่อผู้ใช้ ที่ชื่อโดเมนรหัสโดเมน เป็นลำดับชั้นของเครือข่ายโดยจะใช้เครื่องหมาย จุด (.) คั่นระหว่างลำดับชั้น ลำดับชั้นที่ใหญ่ที่สุดจะอยู่ทางด้านขวาสุด แนวความคิดของการแบ่งลำดับชั้นของโดเมนก็คล้ายกับการแบ่งที่อยู่ออกเป็นหมู่ บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศ

 

 

จุดเด่นของอีเมล์

จุดเด่นของอีเมล์ คือ สามารถติดไฟล์ไปกับอีเมล์ได้ ซึ่งไฟล์ที่ติดไปนั้นอาจจะเป็นไฟล์ภาพ ไฟล์โปรแกรม หรือไฟล์ข้อมูลก็ได้ เมื่อคุณส่งอีเมล์ไปมันจะวิ่งไปยังปลายทาง ในแทบจะทันที ไม่ว่าปลายทางจะอยู่ห่างจากออกไปใกล้เพียงฝ่ามือหรือไกลสุดขอบโลกก็ตาม

 

 

วิธีการสมัคร Gmail

1. เข้า เว็บไซท์ www.gmail.com

2. คลิก ปุ่ม “สร้างบัญชี”

email1

 

3. จะปรากฏหน้าต่างสร้างบัญชี

email2

 

4. กรอกรายละเอียดลงไป

email3

email4

email5

email6

 

 

การใช้งานเบื้องต้น

1. การส่งจดหมาย ( Compose )

           1.1 คลิกปุ่มเขียนจดหมาย

email7

 

1.2 ใส่ชื่ออีเมล์ของผู้รับ (1) > ใส่หัวข้ออีเมล์ (2) > พิมพ์เนื้อหาอีเมล์ (3) > ปรับแต่งข้อความ (4) > คลิกปุ่ม ส่ง เพื่อส่งอีเมล์ (5)
email8

 

2. การรับและอ่านอีเมล์ (Receive)

2.1 คลิกที่กล่องจดหมาย (1) > คลิกที่อีเมล์ที่ได้รับ (2)

email9

 

2.2 อ่านข้อความในจดหมาย

email10

 

3.การตอบจดหมาย ( Reply and Reply All )
3.1 เมื่ออ่านอีเมล์เสร็จแล้วหากต้องการตอบกลับ คลิกปุ่มตอบ ( เป็นการตอบกลับไปยังเฉพาะผู้ส่งอีเมล์ฉบับนี้) หรือ Reply All ( เป็นการตอบกลับไปยังผู้ส่งอีเมล์ฉบับนี้และบุคคลทั้งหมดที่ได้รับอีเมล์ฉบับนี้)
email11

 

3.2 พิมพ์ข้อความตอบกลับ( 1) > คลิกปุ่ม ส่ง เพื่อส่งอีเมล์( 2)
email12

 

4. การส่งต่ออีเมล์ (Forward)
4.1 เมื่ออ่านอีเมล์แล้ว หากต้องการ ส่งต่อข้อความนั้นๆ ให้บุคคลอื่น ให้เลือกที่ “ส่งต่อ”
email13

 

4.2 ใส่อีเมล์ของผู้รับ (1) > คลิกปุ่ม ส่ง (2)
email14

 

5. การส่งสำเนา CC ( Carbon Copy )
5.1 เป็นการส่งสำเนาอีเมล์ให้แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้รับในช่อง “ ถึง ” โดยให้ผู้ส่งใส่ E-mail ของผู้ที่ต้องการส่งสำเนาถึงในช่อง “ เพิ่ม Cc”
email15

 

5.2 หรือจะคลิก “ เพิ่ม Cc” เพื่อเลือกรายชื่อเพื่อน จาก Address book ก็ได้ เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม “ ส่ง ”
email16

 

6. การลบอีเมล์ (Delete Mail)
ก่อนอื่นผู้ใช้ต้องทำการคลิกเลือกอีเมล์ ที่ต้องการจะลบก่อน จากนั้นให้คลิกหัวข้อการทำงานอื่นๆและเลือกย้ายไปถังขยะ
email17

 

7. จัดการ Spam (Junk Mail)
เลือกอีเมล์ที่ผู้ใช้ไม่ต้องการ คลิก รายงานจดหมายขยะ
email18

 

 

 

 

 

จัดทำโดย นายจีระพงษ์   โพพันธุ์
อ้างอิง : 1. คลังปัญญาไทย . “จดหมายอิเล็กทรอนิกส์” . www.panyathai.or.th
               2. รศ.ยืน ภู่วรวรรณ . “เครือข่าย LAN และ WAN”. web.ku.ac.th . 2010
               3. ~Or@nGe~ . “สิ่งที่น่าสนใจใน Gmail”. www.kapook.com
4. krukoon . “เมนูและการใช้งาน Gmail”. krukoon.wordpress.com . 2010