การสร้างสูตรหรือสมการ

การใช้สูตรในโปรแกรม Microsoft Word 2007 มีเครื่องมือให้เราได้ใช้ในเรื่องของการสร้างสูตร (สมการ) ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกแท็บ แทรก เลือกลูกศรลงของปุ่ม สมการ

3-4-1

 

2. จะปรากฏแบบของสมการให้คลิกเลือกใช้ได้เลย

3. ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด คลิกตำแหน่งของสมการที่แก้ไข แล้วพิมพ์ข้อมูลใหม่

3-4-2

 

หรือเลือกจากแถบ Ribbon ชื่อ เครื่องมือสมการ คลิกแท็บ ออกแบบ เลือกรายละเอียดจากปุ่มทูลบาร์