นิพจน์

นิพจน์คืออะไร

นิพจน์คือ การนำข้อมูลซึ่งอาจอยู่ในรูปค่าคงที่หรือตัวแปรมาดำเนินการโดยใช้เครื่องหมายต่างๆ เป็นตัวสั่งงาน สำหรับนิพจน์ที่เราพบเห็นกันทั่วไป เช่น 5 + 3 = 8 หรือ b2 – 4ab

 

 

การเขียนนิพจน์ในภาษาซี

นิพจน์ในภาษาซีคือ การนำข้อมูลหรือตัวแปรในภาษาซี มาดำเนินการโดยใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ หรือเครื่องหมายเปรียบเทียบที่มีความหมายในภาษาซีเป็นตัวสั่งงาน

          นิพจน์ทางคณิตศาสตร์

การเขียนนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ในภาษาซีจะเหมือนกับการเขียนนิพจน์ทางคณิตศาสตร์เพียงแต่เปลี่ยนมาใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ของภาษาซีแทน

nipot1

 

          นิพจน์ทางตรรกศาสตร์

การเขียนนิพจน์ทางตรรกศาสตร์ในภาษาซีคือ การเขียนนิพจน์โดยใช้เครื่องหมายการดำเนินการทางตรรกศาสตร์ในภาษาซี (&&, ||, !) เป็นตัวสั่งงาน

 

 

 

ลำดับของเครื่องหมายในการคำนวณ

ตัวแปลภาษาจะดำเนินการตามนิพจน์ โดยพิจารณาจากลำดับความสำคัญก่อนหลังของเครื่องหมายตามที่ภาษาซีกำหนดไว้ ดังนี้

nipot2

 

ตัวอย่างการดำเนินการตามลำดับความสำคัญของเครื่องหมาย

a * b + 1 0 % c         ลำดับการดำเนินการคือ

1) a*b

2) 10%c

3) นำ 1) + 2)

 

(a – b) * 10 / c && d + 5       ลำดับการดำเนินการคือ

1) a – b

2) นำ 1) * 10

3) นำ 2) / c

4) d + 5

5) นำ 3) && 4)

 

 

 

แบบฝึกหัด – Chapter1