ตกแต่งภาพด้วยฟิลเตอร์

ฟิลเตอร์ (Filter) คือ คำสั่งพิเศษที่ใช้ในการตกแต่งภาพให้สวยได้โดยการคลิกเมาส์ไม่กี่คลิก ฟิลเตอร์จะลดความยุ่งยากในการตกแต่งภาพ

 

การเรียกใช้งานฟิลเตอร์

filter

 1. คลิกที่เมนูคำสั่ง Filter
 2. เลือกหมวดหมู่ฟิลเตอร์ที่ต้องการ
 3. เลือกฟิลเตอร์ แล้วปรับแต่งค่าตามต้องการ เช่น ในตัวอย่างเลือกหมวดหมู่ของฟิลเตอร์คือ Noise แล้วเลือกฟิลเตอร์คือ Add noise…จะพบว่าจะมีหน้าต่างให้เราได้ตั้งค่าคือเพิ่ม-ลด จำนวนน็อยซ์ โดยสามารถปรับตั้งค่าได้โดยการเลื่อนสเกลในช่อง Amount เป็นต้น ซึ่งในฟิลเตอร์อื่นๆ ก็มีหลักการใช้งานไม่แตกต่างกันมากนัก
**เราสามารถเรียกใช้งานฟิลเตอร์หลายๆ อย่างในหนึ่งภาพได้

**เราสามารถเรียกใช้งานฟิลเตอร์หลายๆ อย่างในหนึ่งภาพได้

 

 

ตัวอย่างฟิลเตอร์

Artistic

กลุ่ม Artistic : ใช้เปลี่ยนรูปภาพธรรมดาให้ดูเหมือนภาพที่วาดด้วยสีชนิดต่างๆ เช่น สีน้ำ, สีน้ำมัน, สีโปสเตอร์ หรือวาดโดยใช้อุปกรณ์ในการลงสีแบบต่างๆ เช่น ดินสอสี, ฟองน้ำ , ชิ้นกระดาษสี เป็นต้น

 

 

Blur

กลุ่ม Blur : ใช้ปรับภาพให้เบลอ หรือมีความคมชัดน้อยกว่าเดิม โดยมีรูปแบบเบลอให้เลือกหลากหลาย เช่น แบบวงกลม, แบบ เคลื่อนไหว และแบบเบลอเนื่องจากโฟกัสไม่ชัด

 

 

Brush Strokes

กลุ่ม Brush Strokes : ใช้เปลี่ยนรูปภาพธรรมดาให้ดูเหมือนภาพที่วาดด้วยฝีแปรงลักษณะต่างๆ

 

 

Distort

กลุ่ม Distort : เป็นกลุ่มที่ใช้สำหรับดัดแปลงรูปทรงของภาพ เช่น ทำให้ภาพนูนขึ้น หรือบิดภาพให้พลิ้วไป ให้มีลักษณะต่างๆ กันไป

 

 

Noise

กลุ่ม Noise : ใช้เพิ่มเม็ดสีลงในภาพ หรือปรับสีของพิกเซลใกล้เคียงให้กลมกลืนกัน เพื่อกำจัดเม็ดสีส่วนเกินหรือรอยเปื้อน ออกจากภาพ

 

 

Pixelate

กลุ่ม Pixelate : ใช้รวมพิกเซลที่ค่าสีใกล้เคียงกันเข้าเป็นช่องเซลเล็กๆ ในรูปแบบต่างๆ

 

 

Render

กลุ่ม Render : ประกอบด้วยฟิลเตอร์สำหรับสร้างรูปทรง 3 มิติ, ลวดลาย ก้อนเมฆ , ประกายแสงจากเลนส์ และแสงสป็อตไลท์ที่ส่องลงบนภาพ

 

 

Sharpen

กลุ่ม Sharpen : เป็นฟิลเตอร์ที่ช่วยตกแต่งปรับความคมชัดของภาพ

 

 

Sketch

กลุ่ม Sketch : ใช้สร้างพื้นผิวที่ดูมีมิติขึ้นจากวัตถุและเส้นสายในภาพ หรือเปลี่ยนภาพให้ดูเหมือนภาพที่ร่างด้วยดินสอหรือปากกา

 

 

Stylize

กลุ่ม Stylize : ประกอบไปด้วยฟิลเตอร์หลายรูปแบบ เช่น การทำภาพนูนต่ำ (Emboss) การแตกภาพเป็นก้อน 4 เหลี่ยม แบบ 2 หรือ 3 มิติ (Tiles และ Extrude) การหาเส้นขอบของวัตถุในภาพ เป็นต้น

 

 

Texture

กลุ่ม Texture : ใส่พื้นผิวที่มีลักษณะแปลกๆ ให้รูปภาพ เช่น เปลี่ยนภาพให้มีลายแบบกระเบื้องโมเสก

 

กลุ่ม Video : ใช้สร้างเอฟเฟ็กต์เลียนแบบผลบางอย่างของสัญญาณโทรทัศน์หรือวิดีโอ

 

 

Other

กลุ่ม Other : เป็นฟิลเตอร์เฉพาะทางต่างๆ เช่น ปรับความเบลอ , ปรับ Contrast หรือจะปรับตำแหน่งรูปภาพด้วย Offset ก็ยังได้

 

Digmarc : เป็นฟิลเตอร์สำหรับสร้างลายเซ็นดิจิตอลเพื่อประกาศความเป็นเจ้าของรูปภาพ

 

 

 

การแต่งภาพด้วย Liquify

Liquifyเป็นคำสั่งที่ใช้ในการแต่งรูปภาพ เช่น ทำให้ภาพบิดเบี้ยว ภาพบวม โดยมีวิธีการเรียกใช้งานคือ คลิกที่เมนูคำสั่ง Filter >Liquifyจากนั้นจะมีหน้าต่าง Liquifyขึ้นมา

liquify2

เลือกใช้เครื่องมือตามต้องการโดยมีเครื่องมือดังนี้

 1. Forward Wrap Tool (Forward) คือ เครื่องมือสำหรับทำให้รูปภาพส่วนที่ต้องการบิดเบี้ยวไปตามทิศทางที่ลากเมาส์ไป
 2. Reconstruct Tool (Reconstruct) คือ เครื่องมือสำหรับการทำงานในส่วนที่ต้องการของรูปภาพให้กลับสู่สภาพเดิม โดยการคลิกเมาส์บริเวณที่ต้องการ
 3. Twirl Clockwise Tool (Twirl) คือ เครื่องมือสำหรับบิด หมุนรูปภาพโดยหมุนทิศทางตามเข็มนาฬิกา โดยการคลิกเมาส์ค้างบริเวณที่ต้องการ ภาพส่วนที่เลือกจะหมุนไปเรื่อยๆ จนกว่าจะปล่อยเมาส์
 4. Pucker Tool (Pucker) คือเครื่องมือสำหรับบีบรูปภาพส่วนที่ต้องการลง
 5. Bloat Tool (Bloat) คือเครื่องมือขยายภาพส่วนที่ต้องการให้พองออก
 6. Push Left Tool (Push) คือ เครื่องมือสำหรับดันรูปภาพส่วนที่ต้องการให้เลื่อนไปทางซ้าย
 7. Mirror Tool (Mirror) คือ เครื่องมือสำหรับทำหน้าที่เป็นกระจกสำหรับสะท้อนส่วนของรูปภาพที่ต้องการ
 8. Turbulence Tool (Turbulence) คือเครื่องมือสำหรับรับรูปภาพให้บิดเบี้ยว  สับสน
(ตัวอย่างการใช้งาน)

(ตัวอย่างการใช้งาน)

 

 

 

 

 

 

อ้างอิงปิยะ  นาคสงค์. สร้างและตกแต่งภาพกราฟิกด้วย Photoshop CS2 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : Success Media Co.,Ltd. 2549

 AJ.Kung. “ฟิลเตอร์ (Filter) คืออะไร” .http://kuhome.blogspot.com/2011/12/filter.html . 2545 สืบค้นวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558

 อิทธิพล  เจริญเมือง. “Liquify Filter” . http://www.bj.ac.th/workittipon/chapter3/topic3.html . 2545 สืบค้นวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2558