รูปแบบการเขียนคำสั่งภาษา C

รูปแบบการเขียนคำสั่งภาษา C

การเขียนคำสั่งในภาษาซี จะต้องเขียนให้ถูกต้องตามข้อกำหนด ดังนี้

  1. คำสั่งในภาษาซี จะต้องเขียนด้วยตัวอักษรเล็ก เช่น printf();
  2. ทุกคำสั่งต้องลงท้ายด้วยเครื่องหมายเซมิโคลอน ;
  3. สามารถเขียนคำสั่งภาษาซีได้อย่างอิสระ เนื่องจากภาษาซี ไม่ได้จำกัดรูปแบบการเขียนคำสั่งที่ตายตัว ดังนั้นเราอาจจะเขียนคำสั่งติดกันไปเรื่อยๆ โดยไม่เว้นบรรทัดก็ได้ แต่เพื่อให้โปรแกรมที่เราเขียนอ่านง่าย และง่ายต่อการแก้ไข ควรจะเขียนคำสั่งทีละบรรทัด

 

 

คำบรรยายแทรก (Comment)

คำบรรยายแทรก (Comment) คือส่วนที่เป็นหมายเหตุของโปรแกรม มีไว้เพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมใส่ข้อความอธิบายกำกับลงไปใน source code ซึ่งคอมไพเลอร์จะข้ามาการแปลผลในส่วนที่เป็นคอมเมนต์นี้ คอมเมนต์ในภาษาซีมี 2 แบบคือ

  1. คอมเมนต์แบบบรรทัดเดียว ใช้เครื่องหมาย //
  2. คอมเมนต์แบบหลายบรรทัด ใช้เครื่องหมาย /* และ */

 

ตัวอย่าง การคอมเมนต์ในภาษาซี

ข้อควรระวังในการใช้คอมเมนต์ คือ ในกรณีที่ใช้คอมเมนต์แบบหลายบรรทัด จะไม่สามารถใช้คอมเมนต์ซ้อนคอมเมนต์ได้ มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการคอมไพล์ 36

 

 

ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นขณะรันโปรแกรม

ในกรณีที่รันโปรแกรมไม่ผ่าน แสดงว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นกับโปรแกรมที่เราเขียน โดยสาเหตุของความผิดพลาดมีอยู่ 2 แบบด้วยกัน ดังนี้

 

  1. ความผิดพลาดในขั้นตอนการคอมไพล์

เมื่อสั่งรันโปรแกรม ตัวแปลภาษาจะตรวจสอบโปรแกรมที่เราเขียนว่าถูกต้องตามโครงสร้างและข้อกำหนดหรือไม่ ก่อนที่จะแปลไปเป็นภาษาเครื่อง

ความผิดพลาดที่เกิดจากการเขียนโปรแกรมผิดโครงสร้างของภาษา ซึ่งตัวแปลภาษาจะตรวจพบขณะทำการแปลความหมายโปรแกรมในลักษณะนี้เรียกว่า “ความผิดพลาดในขณะคอมไฟล์ (Compile time error)”

 

  1. ความผิดพลาดในขั้นตอนการสั่งให้โปรแกรมทำงาน

ถ้าโปรแกรมที่เราเขียนถูกต้องตามโครงสร้างของภาษา เมื่อตัวแปลภาษาตรวจสอบผ่านก็จะทำการแปลความหมายของโปรแกรมให้เป็นภาษาเครื่อง จากนั้นจึงสั่งให้โปรแกรมทำงาน ในระหว่างที่โปรแกรมกำลังทำงาน ถ้ามีคำสั่งที่เครื่องไม่สามารถประมวลผลได้ โปรแกรมจะหยุดทำงานทันทีพร้อมกับแสดงข้อความแจ้งเตือนสาเหตุที่โปรแกรมต้องหยุดทำงาน

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนื่องจากคำสั่งที่เครื่องไม่สามารถประมวลได้ ในขณะที่โปรแกรมกำลังทำงานเรียกว่า “ความผิดพลาดในขณะรัน (Run time error)”

 

 

 

 

ให้นักเรียนค้นหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

#include <stdio.h>

int a = 10;

int b = 2;

float c;

main()

{

print(“ Hello my student \n”);

c = a+b

printf(“ Sum = %f’,c);

}

 

 

 

 

อ้างอิง  kruarunee , “คอมเมนต์ในภาษาซี” , computerlasses.wordpress.com , สืบค้นวันที่ 7 มิ.ย. 59