รู้จักโปรแกรม FTP

ftp_made_simple-main

 

FTP ย่อมาจาก File Transfer Protocol เป็น Protocol ที่ใช้ ในการส่งไฟล์ เป็นบริการคัดลอกข้อมูลข้ามเครือข่าย โดย ใช้ในการส่งข้อมูลจากเครื่องลูกไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) หรือใช้ในการดาวน์โหลดข้อมูล จากเครื่องแม่ข่าย มาไว้ที่เครื่องลูก โปรแกรม FTP เช่น FileZilla, WS_FTP เป็นต้น

 

 

การใช้โปรแกรม FileZilla อัพข้อมูลเว็บไซต์ขึ้นโฮสติ้ง

 

โปรแกรม FileZilla เป็นโปรแกรม FTP Client คือโปรแกรมสำหรับรับส่งข้อมูลไปยัง FTP Server ซึ่ง FileZilla เป็นโปรแกรม Open Source ที่เราสามารถนำมาใช้งานได้ฟรี มีความสามารถสูงมาก เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ที่ http://filezilla-project.org

 

 

 

การใช้งานโปรแกรม

เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วเราต้องกำหนดค่าการเชื่อมต่อไปยัง FTP Server ก่อน โดยให้คลิกที่ แฟ้ม > จัดการที่อยู่… หรือคลิกตามรูปด้านล่าง

filezilla-use-1

 

โปรแกรมจะแสดงหน้าจอการกำหนดค่าการเชื่อมต่อไปยัง FTP Server ให้คลิกที่ สร้างที่ตั้งใหม่

filezilla-use-2

 

ให้เรากำหนดชื่อการเชื่อมต่อตรง ที่ตั้งใหม่ หรือไว้เหมือนเดิมก็ได้ แล้วให้เรากำหนดค่าดังต่อไปนี้

– โฮสต์ ใส่ตำแหน่งของ FTP Server เช่น ftp.yourhost.com

– พอร์ต ใส่พอร์ตของ FTP Sever โดยมาตรฐานจะเป็น 21 หรือเว้นว่างไว้ก็ได้

– ชนิดเซอร์เวอร์ กำหนดเป็น FTP – File Transfer Protocol

– Logon type กำหนดเป็น ปรกติ

– ชื่อผู้ใช้ ใส่ชื่อผู้ใช้ที่ใช้เข้าสู่ FTP Server

– รหัสผ่าน ใส่รหัสผ่าน

– คอมเมนต์ ไว้สำหรับบันทึก หรือหมายเหตุ ปรกติไม่ต้องใส่

 

เมื่อกำหนดค่าเสร็จแล้วให้กดปุ่ม เชื่อมต่อ โปรแกรมก็จะทำการเชื่อมต่อไปยัง FTP Server หากการกำหนดค่าถูกต้องก็จะสามารถเข้าใช้งานได้ โดยสังเกตจากส่วนขวามือจะมีรายการโฟลเดอร์ที่อยู่บน FTP Server แสดงขึ้นมา

filezilla-use-3

 

หน้าจอโปรแกรมจะมีสองส่วนหลัก คือส่วนซ้ายมือเป็นส่วนที่แสดงไฟล์ และโฟลเดอร์ภายในเครื่องของเราเอง ส่วนทางด้านขวามือจะแสดงไฟล์ และโฟลเดอร์ที่อยู่บน FTP Server

 

การส่งไฟล์ หรือโฟลเดอร์ขึ้นไปบน FTP Server ให้เราคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะส่งไฟล์ หรือโฟลเดอร์ไปไว้บน FTP Server ซึ่งอยู่ในส่วนขวามือ ต่อไปเรามาเลือกหาไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่อยู่ส่วนซ้ายมือที่ต้องการส่งไป จากนั้นให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาแล้วเลือกเมนู อัพโหลด โปรแกรมก็จะทำการส่งไฟล์ที่เราเลือกจากทางด้านซ้ายมือขึ้นไปบน FTP Server รอจนโปรแกรมส่งข้อมูลเสร็จ เราก็จะเห็นข้อมูลที่เราส่งไปอยู่บน FTP Server แล้ว

 

การดาวน์โหลดไฟล์ หรือโฟลเดอร์จากบน FTP Server มาไว้ในเครื่อง ให้เราคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเก็บไฟล์ หรือโฟลเดอร์มาไว้ในเครื่องของเราที่อยู่ในส่วนซ้ายมือ ต่อไปเราไปเลือกตำแหน่งของไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการดาวน์โหลดมาจาก FTP Server ซึ่งอยู่ในส่วนขวามือ จากนั้นให้คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่ไฟล์ หรือโฟลเดอร์ แล้วเลือกเมนู ดาวน์โหลด โปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่เราเลือกจากทางด้านขวามือมาไว้ในเครื่องของเรา รอจนโปรแกรมรับข้อมูลเสร็จ เราก็จะเห็นข้อมูลที่เราดาวน์โหลดมาอยู่ในเครื่องของเราแล้ว

filezilla-use-4

 

 

 

การเปลี่ยนโหมดไฟล์

ไฟล์ที่เราเก็บไว้บน FTP Server ถ้า Server เป็นระบบ Unix Linux จะมีการกำหนดสิทธิ์ในแบบต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล โดยจะมีกลุ่มผู้ใช้ 3 กลุ่ม คือ ผู้ใช้ทั่วไป(Public) ผู้ใช้กลุ่มเดียวกัน(Group) และเจ้าของไฟล์(Owner) โดยทั่วไปจะกำหนดเป็น 644 คือเจ้าของไฟล์สามารถอ่านเขียนได้ ส่วนคนอื่นอ่านได้อย่างเดียว

filezilla-use-5

 

การกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้ไฟล์ หรือโฟลเดอร์ให้เราคลิกขวาที่ไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการกำหนดสิทธิ์ แล้วเลือกเมนู File Permissions… แล้วเลือกกำหนดสิทธิ์ตามต้องการ หากต้องการให้การกำหนดมีผลกับไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่อยู่ภายในด้วยให้คลิกที่ Recurse into subdirectories แล้วก็จะมีตัวเลือกย่อยอีก 3 แบบ คือ ยอมทุกไฟล์และไดเร็กทอรี เป็นการกำหนดให้มีผลทั้งหมดทั้งไฟล์ และไดเร็กทอรีที่อยู่ภายใน, Apply to files only เป็นการกำหนดให้มีผลเฉพาะไฟล์ที่อยู่ภายในเท่านั้น, Apply to directories only เป็นการกำหนดให้มีผลเฉพาะโฟลเดอร์ที่อยู่ภายในเท่านั้น

 

นอกจากนี้การสร้างไฟลเดอร์ ลบ เปลี่ยนชื่อไฟล์ หรือโฟลเดอร์ จะใช้เมนูจากการคลิกเมาส์ปุ่มขวา

 

คำสั่งเพิ่มไฟล์ในคิวงาน จะเป็นการเพิ่มไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดไว้ในคิวงาน แต่ยังไม่ทำงานจนกว่าเราจะไปคลิกขวาในคิวงานแล้วสั่งให้เริ่มทำงานครับ