ความหมายของฮาร์ดแวร์

ความหมายของฮาร์ดแวร์??

 

ฮาร์ดแวร์ หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น

 

cpuhddjoymouse1

keyboard

keyboard