การกำหนดจุดเชื่อมโยง (Hyperlink)

การกำหนดจุดเชื่อมโยง (Hyperlink)

การกำหนดจุดเชื่อมโยง (Hyperlink) ให้กับงานนำเสนอนั้น ถ้าต้องการสร้างจุดเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือไฟล์ที่ต้องการ มีขั้นตอนดังนี้

1. ทำการไฮไลท์(Hightlight) ช่วงข้อความหรือรูปภาพที่ต้องการ

2. คลิกแท็บ “แทรก” เลือกปุ่ม “การเชื่อมโยงหลายมิติ 4-2-1-1 (หรือคลิกขาวแล้วเลือก “การเชื่อมโยงหลานมิติ” ก็ได้)

3. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ “แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ” ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการเชื่อมโยม หรือใส่ที่อยู่อีเมล หรือเว็บไซต์ ลงไป

4-2-1-2

 

4. คลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

 

 

 

การแก้ไขจุดเชื่อมโยง

จุดเชื่อมโยงเอกสาร (Hyperlink) ที่สร้างไว้ ถ้าต้องการแก้ไขรายละเอียด มีขั้นตอนดังนี้

1. ทำไฮไลท์(Hightlight) ช่วงข้อมูลที่จะแก้ไขจุดเชื่อมโยง

2. คลิกขวาเลือกคำสั่ง “แก้ไขการเชื่อมโยงหลายมิติ…”

4-2-2-1

 

3. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ให้เลือกรายละเอียด เสร็จแล้วคลิกปุ่ม “ตกลง”
การลบ/ยกเลิก จุดเชื่อมโยง

จุดเชื่อมโยงเอกสารที่สร้างขึ้น ถ้าไม่ได้ใช้งานแล้วต้องการลบออก มีขั้นตอนดังนี้

1. ทำไฮไลท์(Hightlight) ช่วงข้อมูลที่จะลบจุดเชื่อมโยง

2. คลิกขวาเลือกคำสั่ง “เอาการเชื่อมโยงหลายมิติออก”

4-2-2-2