หน่วยรับเข้าข้อมูล

หน่วยรับข้อมูลเข้าของคอมพิวเตอร์ ??

 

ทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่มีดังนี้

 

 

– แผงแป้นอักขระ หรือคีย์บอร์ด

 

 

– เมาส์

 

 

– กล้องดิจิตอล

 

– เครื่องสแกนเนอร์

 

 

– ไมโครโฟน

 

 

– จอยสติก