หน่วยรับข้อมูลเข้าของคอมพิวเตอร์

หน่วยรับข้อมูลเข้าของคอมพิวเตอร์ ??

 

ทำหน้าที่รับโปรแกรมและข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รับเข้าที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่มีดังนี้

 

Keyboardแผงแป้นอักขระ

 

mouse1เมาส์

cameraกล้อง

scanner1เครื่องสแกนเนอร์

micไมโครโฟน

joyจอยสติก