การแทรกรูปภาพ

การแทรกรูปภาพ (Picture/ClipArt) ในกรณีที่นักเรียนต้องการเลือกรูปภาพจากแฟ้มงานอื่น เลือกจากคำสั่ง Picture มีขั้นตอนดังนี้

 

1. คลิกแท็บ “แทรก” เลือกคำสั่ง “รูปภาพ” 2-3-1

2. จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์ “แทรกรูปภาพ” ขึ้นมา

2-3-2

 

3. เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลรูปภาพ จากนั้นคลิกที่ชื่อไฟล์รูปภาพที่ต้องการ