การแทรกรูปภาพและการจัดการกับรูปภาพ

การแทรกรูปภาพจากแฟ้มงานอื่น

1. คลิกแท็บ แทรก เลือกคำสั่ง รูปภาพ 3-1-1

2. จะปรากฏหน้าต่าง แทรกรูปภาพ
3-1-2

 

3. เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลรูปภาพ จากนั้นคลิกที่ชื่อไฟล์รูปภาพที่ต้องการ

4. คลิกที่ปุ่ม แทรก

 

 

 

การวาดรูปเองโดยใช้ปุ่มเครื่องมือต่างๆ

1. คลิกแท็บ แทรก เลือกคำสั่ง รูปร่าง 3-1-3

2. คลิกเลือกรูปที่ต้องการ

3-1-4

 

3. วาดลงในส่วนที่ต้องการ แล้วปรับขนาด

3-1-5

 

 

 

การจัดการกับรูปภาพ

  • ดับเบิ้ลคลิกที่รูปภาพที่สร้างไว้ จะปรากฏแถบ Ribbon ให้กำหนดรายละเอียด

3-1-6

 

  • ดับเบิ้ลคลิกที่รูปร่างที่สร้างไว้ จะปรากฏแถบ Ribbon ให้กำหนดรายละเอียด

3-1-7