รู้จัก Key Word

keyword-research

Keyword คืออะไร

 

ความหมายของ Keyword ในอินเตอร์เน็ต คือ คำหรือข้อความ ที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต พิมพ์ลงไปเพื่อใช้ในการ ค้นหาเว็บไซต์ หรือข้อมูลต่างๆ จะเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายรูป ลักษณะของเอกสารนั้น เช่น ชื่อเรื่อง หัวข้อ หัวเรื่อง รายละเอียดอย่างย่อของเอกสาร

 

ดังนั้น Keyword (คีย์เวิร์ด) ก็คือคำจำกัดความที่ใช้แทนประโยค หรือเรื่องราวนั้นๆซึ่งในทางคอมพิวเตอร์ เราจะใช้ คีย์เวิร์ดในการค้นหาข้อมูลต่างๆ