รู้จัก Key Word

keyword-research

Keyword (คีย์เวิร์ด) คือคำจำกัดความที่ใช้แทนประโยค หรือเรื่องราวนั้นๆซึ่งในทางคอมพิวเตอร์ เราจะใช้ คีย์เวิร์ดในการค้นหาข้อมูลต่างๆ