การใช้เครื่องมือในการขีดเส้น

เครื่องมือที่ใช้ในการขีดเส้นในโปรแกรม Paint

 

line