การดูแลรักษาโทรศัพท์

 

ประโยชน์ของการทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือ

 

•ตัวเครื่องภายนอกดูสวยงาม

•ปุ่มหรือหน้าจอสัมผัสตอบสนองได้ดีขึ้น

•ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อก่อให้เกิดโรคกับผู้ใช้

 

 

ขั้นตอนทำความสะอาด

 

•ตรวจสอบว่าปิดโทรศัพท์แล้ว

•ใช้ผ้าหรือกระดาษทำความสะอาดซับแอลกอฮอล์หมาดๆ

•นำผ้าหรือกระดาษที่ซับแอลกอฮอล์ไปเช็ดตามตัวเครื่อง โดยเฉพาะบริเวณที่ถูกสัมผัสมากๆ หากใช้จอสัมผัสหรือทัชสกรีน ผู้ผลิตหลายรายแนะนำให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดจอเท่านั้น หากจอมีคราบหนามากอาจซับผ้าด้วยน้ำหมาดๆก่อนเช็ด

•หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ซึมเข้าบริเวณที่มีช่องหรือปุ่ม

•อย่าเช็ดแบตเตอร์รี่หรือบริเวณภายในเครื่อง

•ใช้ผ้าแห้งหรือกระดาษทำความสะอาดแห้ง เช็ดตัวเครื่องโดยรอบให้แห้งหลังจากเครื่องแห้งเสร็จเรียบร้อย ประกอบชิ้นส่วนเข้าที่ และเปิดเครื่องทดลองใช้งาน หากเครื่องไม่ทำงาน รีบถอดแบตเตอร์รี่ออกทิ้งไว้สักพักก่อนทดลองใช้ใหม่อีกครั้ง

 

 

 

อ้างอิง: นัทรียา ทองโคตร. การดูแลรักษาโทรศัพท์. khunnutview.blogspot.com, 2555