เริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint

ก่อนเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม MicrosoftOffice PowerPoint เพื่อสร้างการนำเสนองานต่างๆ เราจำเป็นต้องรู้วิธีการเรียกใช้งานที่ถูกต้อง เพื่อให้ใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขั้นตอนการเรียกใช้โปรแกรม

เริ่มใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint

  1. คลิกปุ่ม Start บนแถบ Task bar
  2. เลือก All Programs –> Microsoft Office
  3. เลือก Microsoft Office PowerPoint 2007 จะเปิดให้ใช้งานได้ทันที

 

1-1-1