รู้จักจอแสดงผลคอมพิวเตอร์

จอแสดงผลคอมพิวเตอร์ คืออะไร ??

monitor

จอแสดงผลคอมพิวเตอร์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับนำเสนอรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือวิดีโอ ออกมาให้ผู้ใช้ได้เห็น