กำหนดแบบเคลื่อนไหว

การกำหนดแบบเคลื่อนไหว แบบอัตโนมัติให้กับข้อความ และวัตถุ

การกำหนดแบบเคลื่อนไหว แบบอัตโนมัติให้กับข้อความ และวัตถุ เมื่อทำการสร้างสไลด์เรียบร้อยแล้ว แล้วต้องการกำหนดแบบเคลื่อนไหว ให้กับวัตถุในสไลด์นั้นมีวิธีการทำที่ง่ายและรวดเร็ว มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดสไลด์หน้าที่จะกำหนดแบบเคลื่อนไหว คลิกเลือกข้อความหรือวัตถุที่ต้องการ

2. ที่แท็บ “ภาพเคลื่อนไหว” ในส่วนของ “แบบเคลื่อนไหว” คลิกปุ่มลูกศรลง เลือกแบบแล้วดูตัวอย่างจากวัตถุในสไลด์

3-4-1-1

 

 

การกำหนดภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองให้กับแต่ละข้อความและวัตถุ

การกำหนดภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองให้กับแต่ละข้อความและวัตถุ ให้มากกว่าในบทที่แล้ว มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเลือกข้อความหรือวัตถุที่จะกำหนด Animation

2. ที่แท็บ “ภาพเคลื่อนไหว” คลิกปุ่ม “ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง”  3-4-2-1  จะปรากฏแถบ Task Pane ด้านขวา

3. คลิกปุ่ม “เพิ่มลักษณะพิเศษ” เพื่อเลือกแบบของการเคลื่อนไหว (ตามหมายเลข 1)

3-4-2-2

 

4. เลือกหมวดหมู่ “เข้า” , “ตัวเน้น” , “จบการทำงาน” , “เส้นทางการเคลื่อนที่” (ตามหมายเลข 2)

5. เลือกลักษณะพิเศษตามต้องการ (ตามหมายเลข 3)