รู้จักแผงแป้นอักขระและเมาส์

mouse-keyboard

แผงแป้นอักขระ คืออะไร ??

แผงแป้นอักขระ คืออุปกรณ์ที่ใช้นำเข้าข้อมูลประเภทตัวอักษร เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

 

เมาส์  คืออะไร ??

เมาส์ คืออุปกรณ์ที่ใช้นำเข้าข้อมูลประเภทเลือกคำสั่ง