การเปิดแฟ้มงานใหม่และเปิดแฟ้มงานใน disk

การเปิดแฟ้มงานใหม่

หลังจากที่เราปิดแฟ้มงานเอกสารไปแล้ว และต้องการสร้างงานเอกสารใหม่ มีขั้นตอนดังนี้

 1. คลิกปุ่ม office-button Office Button
 2. เลือกคำสั่ง สร้าง
  1-6-1
 3. เลือกแบบ เอกสารเปล่า เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม สร้าง

 

 

 

การเปิดแฟ้มงานใน disk

 1. คลิกปุ่ม office-button Office Button
 2. เลือกคำสั่ง เปิด
 3. จะปรากฏหน้าต่างของ เปิด
  1-6-2
 4. ช่องด้านซ้าย เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูล
 5. คลิกชื่อไฟล์ที่ต้องการเปิด แล้วคลิกปุ่ม เปิด