การสร้างโฟลเดอร์ใหม่ และการจัดการ

การสร้างโฟลเดอร์

e4

1. เลือกไดร์ฟที่ต้องการจะสร้างโฟลเดอร์ (ไม่ควรเป็นไดร์ฟ C)

2. คลิกขวาบนพื้นที่ว่าง

3. เลือก “New” แล้วเลือก “Folder”

4. พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์

5. กดปุ่ม “Enter”

 

 

 

การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

 

1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการ

2. เลือก “Rename”

3. พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ที่ต้องการ

4. กดปุ่ม “Enter”

 

 

 

การลบโฟลเดอร์

การลบโฟลเดอร์สามารถทำได้โดยการคลิกขวาที่โฟลเดอร์ เลือก “Delete” หรือกดปุ่ม “Delete” ที่คีย์บอร์ด แล้วเลือก “Yes”