หน่วยแสดงผลข้อมูล

หน่วยแสดงผลข้อมูล ??

 

ทำหน้าที่แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล อุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่มีดังนี้

 

 

– จอภาพ

monitor

 

– ลำโพง

speaker

 

 

– เครื่องพิมพ์

printer

 

 

สอนโดย – จีระพงษ์    โพพันธุ์